Działalność
Okładka publikacji 'Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda'

Owidiusz. Twórczość – recepcja – legenda

Barbara Milewska-Waźbińska (red.)
Juliusz Domański (red.)

Instytut Filologii Klasycznej, Polskie Towarzystwo

Warszawa, 2006