Działalność
Okładka publikacji 'Andreas Dudithius, Epistulae, pars VI (1577–1580)'

Mikołaj Szymański
Lech Szczucki

Andreas Dudithius, Epistulae, pars VI (1577–1580)

(wydanie krytyczne)

Akadémiai Kiadó

Budapest, 2002