Działalność
Okładka publikacji 'Łuk i kołczan. Łacińskie epigramaty miłosne (XV-XVII wiek)'

Inga Grześczak

Łuk i kołczan. Łacińskie epigramaty miłosne (XV-XVII wiek)

Włodzimierz Olszaniec (red.)
Dorota Sutkowska (red.)

(Minuscula Humaniora tom. 3)

Wydawnictwa UW

Warszawa, 2021