Działalność
Okładka publikacji 'Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego IFK UW, 27 listopada 2015 '

Nowoczesna dydaktyka akademicka języków klasycznych. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego IFK UW, 27 listopada 2015

Monika Mikuła (red.)
Magdalena Popiołek (red.)

Wydział Polonistyki UW

Warszawa, 2016