Działalność
Okładka publikacji 'Giovanni Boccaccio,

Inga Grześczak
Piotr Bańkowski, Agnieszka Szopińska

Giovanni Boccaccio, "O słynnych kobietach"

Włodzimierz Olszaniec (red.)
dr Krzysztof Rzepkowski (red.)

(Biblioteka Renesansowa, t. III. Recenzja: Joanna Ugniewska, Nowe Książki 9, 2013)

Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Warszawa, 2013