Działalność
Okładka publikacji 'Traductions et volgarizzamenti • Traduzione e volgarizzamento • Translations and volgarizzamenti'

Traductions et volgarizzamenti • Traduzione e volgarizzamento • Translations and volgarizzamenti

Włodzimierz Olszaniec (red.)
Francesco Furlan (red.)
Martin McLaughlin (red.)
Piotr Salwa (red.)

(Numer specjalny czasopisma Humanistica. An International Journal of Early Renaissance Studies zawierający materiały z konferencji "Volgarizzamenti e traduzioni nell'età del Rinascimento")

Fabrizio Serra Editore

Pisa-Roma, 2011