Działalność
Okładka publikacji 'Dezyderiusza Erazma z Rotterdamu

Juliusz Domański

Dezyderiusza Erazma z Rotterdamu "List o filozofii ewangelicznej"

Włodzimierz Olszaniec (red.)

(Minuscula Humaniora tom. 4)

Wydawnictwa UW

Warszawa, 2022