Działalność
Okładka publikacji 'Z dawnych rozważań wokół ontologii dziejów i aksjologii dziejopisarstwa'

Juliusz Domański
Mikołaj Olszewski

Z dawnych rozważań wokół ontologii dziejów i aksjologii dziejopisarstwa

Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

Warszawa, 2022