Działalność
Okładka publikacji 'Andrea Alciato, Emblematy'

Andrea Alciato, Emblematy

Włodzimierz Olszaniec (red.)
przeł.: Bartłomiej Czarski

(przedmowa: Roman Krzywy)

Wydawnictwa UW

Warszawa, 2021