Działalność
Okładka publikacji 'Pontificale Plocense, t. I-III'

Leszek Misiarczyk

Pontificale Plocense, t. I-III

przeł.: Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

(tekst łac. wydał L. Misiarczyk, na j. polski przeł. J. Wojtczak-Szyszkowski)

Bernardinum

Pelplin, 2020