Działalność
Okładka publikacji 'Aeschylus, Sophocles and Euripides between Athens and Alexandria: A Textual History'

Katarzyna Pietruczuk

Aeschylus, Sophocles and Euripides between Athens and Alexandria: A Textual History

(Quaderni di Seminari di Cultura Greca 25)

Edizioni Quasar

Roma, 2019