Działalność
Okładka publikacji 'Piccolomini broni poezji. Fragment listu do Zbigniewa Oleśnickiego z 27 października 1453 roku'

Juliusz Domański

Piccolomini broni poezji. Fragment listu do Zbigniewa Oleśnickiego z 27 października 1453 roku

Włodzimierz Olszaniec (red.)

(Minuscula Humaniora, tom 1)

Instytut Filologii Klasycznej UW

Warszawa, 2018