Działalność
Okładka publikacji 'Dzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią'

Katarzyna Pietruczuk

Dzieje tekstu Ajschylosa, Sofoklesa i Eurypidesa między Atenami i Aleksandrią

Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa

Warszawa, 2014