UWAGA STUDENCI III ROKU I II STUDIÓW MGR

2016-05-18

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów w nowym Regulaminie Studiów UW warunkiem zaliczenia seminarium, które wybraliście jako dyplomowe, będzie przedstawienie prowadzącemu dane seminarium pracy dyplomowej (praca ma być złożona w Sekretariacie IFK), nawet jeśli nie jest on promotorem pracy. Seminarium dyplomowe zaliczane jest na ZAL, a nie na ocenę! W związku z tym musimy poprzenosić Państwa w Usosie. Stąd prośba, abyście przekazali, drogą mailową bądź osobiście, informację do sekretariatu odnośnie tego, do którego seminarium dyplomowego chcecie być przypisani. Proszę potraktować naszą prośbę jako bardzo pilną, zwłaszcza jeśli planujecie się Państwo bronić w najbliższym czasie.


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej