Aktualności

Organizacja poprawkowej sesja letniej w IFK 30.08-13.09.

2021-05-30

Szanowni Państwo,
 
sesja letnia trwa od 30 sierpnia do 13 września. Student ma obowiązek zaraz po zakończeniu sesji poprawkowej zgłosić etap studiów do rozliczenia. W razie braku zgłoszenia i rozliczenia studiów zostanie wszczęty proces skreślenia ze studiów.
W związku z tym przypominam, że wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad rozliczenia etapu studiów znajdą Państwo na stronie ifk.uw.edu.pl. w zakładce STUDIA.
 
W zakładce Tok studiów
W zakładce Studia licencjackie
Obowiązujący program studiów licencjackich
W zakładce Studia magisterskie
Obowiązujący program studiów magisterskich 
W zakładce Lektury greckie i łacińskie
Obowiązujący kanon lektur, nazwiska egzaminatorów oraz szczegółowe zasady rozliczenia lektur 
 
Ponadto w zakładce AKTUALNOŚCI
terminy egzaminów (harmonogram poprawkowej sesji egzaminacyjnej)
terminy konsultacji pracowników w czasie sesji (zakładka INSTYTUT > Konsultacje pracowników)
 
UWAGA studenci III roku studiów I stopnia oraz II roku studiów II stopnia:
Przypominam, że poza wyżej wymienionymi informacjami w zakładce Tok studiów od początku bieżącego roku akademickiego są dostępne pliki dot. zasad dyplomowania 2020-2021.
 
Studentów studiów licencjackich informuję, że rekrutacja na studia magisterskie odbędzie się w dniach:
I tura: 7 czerwca – 9 lipca
II tura: 10 sierpnia – 17 września.
 
W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę się kontaktować z pracownikami toku studiów lub ze mną po 5 września (do 5 września jestem na zwolnieniu lekarskim).
 
Życzę Państwu owocnej sesji!
Monika Mikuła