Aktualności

Harmonogram sesji egzaminacyjnej 2020/2021

2021-05-14

2020L sesja filologia klasyczna

Zasady egzaminowania i oceniania:

kliknij tutaj

Egzamin z paleografii - zmiana terminu na 16 czerwca w godz. 12-14 (zamiast 18)

Przypominamy także, że egzaminator informuje studenta o ocenie:

  • z egzaminu ustnego - na zakończenie egzaminu danego studenta (nie po zakończeniu całego dnia egzaminacyjnego lub wszystkich dni egzaminacyjnych z danego przedmiotu),
  • z egzaminu pisemnego - w ciągu 7 dni, wpisując ocenę do protokołu w USOSwebie.

Komunikat kierownika jednostki dydaktycznej w sprawie zasad udostępniania prac pisemnych: http://www.polon.uw.edu.pl/.../20210105_komunikat_wglad....