Instytut

prof. dr hab. Mikołaj Szymański

Informacje kontaktowe

Status

 • kierownik Zakładu Literatur i Języków Klasycznych
 • redaktor naczelny rocznika Meander w latach 2005-2020

Zainteresowania naukowe

 • Filozofia starożytna (stoicy, Lukrecjusz)
 • Komedia grecka (Arystofanes)
 • Neolatynistyka

Prowadzone zajęcia

Książki

Jean Anouilh, Antygona, Mikołaj Szymański (red.), przeł.: Monika Zabrocka, Jakub Filonik (wstęp), Wydawnictwa UW, Warszawa 2021
Mikołaj Szymański, Ida RadziejowskaANDREAS DUDITHIUS EPISTULAE VII 1581-1589, reciti, Budapeszt 2019 (Bibliotheca Scriptorum Medii Recentisque Ævorum. Series Nova 13/7)
The Muse at Play. Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry. Beiträge zur Altertumskunde 305, Jan Kwapisz (red.), David Petrain (red.), Mikołaj Szymański (red.), de Gruyter, Berlin - Boston 2013 (recenzje: F. Overduin, BMCR 2013.10.21; D.M. Schaps, CR 64, 2014, s. 89-91; S. Beta, CW 107, 2014, s. 423-424; J. Wienand, H-Soz-Kult 15.12.2014)
Erasmus RoterodamusAdagia 1001–1500 = Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, ordo II, t. III, Mikołaj Szymański (red.), Elsevier, Amsterdam 2005 (wydanie krytyczne)
Mikołaj SzymańskiAb ovo. Antyk, Biblia etc., Iskry, Warszawa 2004
Andreas DudithiusEpistulae, pars VI (1577–1580), Mikołaj Szymański (red.), Lech Szczucki (red.), Akadémiai Kiadó, Budapest 2002 (wydanie krytyczne)
Tommaso AldobrandiniCommentary to Aristotle’s “Politics”, Mikołaj Szymański (red.), Wydawnictwo FORMICA, Warszawa 1999 (wydanie krytyczne)
Andreas DudithiusEpistulae, pars II (1568–1573), Mikołaj Szymański (red.), Małgorzata Borowska, Lech Szczucki i in. (red.), Akadémiai Kiadó, Budapest 1995 (wydanie krytyczne)
ParteniosCierpienia miłosne, przeł.: Mikołaj Szymański, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991
Mikołaj Szymański„Dialectica Ciceronis” Adama Burskiego: problemy warsztatu filologicznego renesansowego badacza logiki stoickiej, IFiS PAN, Warszawa 1988
Philippus CamerariusPrawdziwa i wierna relacja o uwięzieniu w Rzymie, Lech Szczucki (red.), przeł.: Mikołaj Szymański, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984

Artykuły i inne publikacje

 • Mikołaj SzymańskiJokes and Conjectures: Aristoph. Av. 338, 536, 553, Th. 393, „Hermes” 139 (2011), s. 257–261
 • Mikołaj SzymańskiA Poet Editing a Poet Editing a Poet, “Eos” 96 (2009), s. 149–166
 • Mikołaj SzymańskiPoprawki do tekstu poetów polsko-łacińskich – cz. II, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 51 (2007), s. 213–230
 • Mikołaj SzymańskiPoprawki do tekstu poetów polsko-łacińskich – cz. I, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 50 (2006), s. 219–244
 • Mikołaj SzymańskiNazwy boskie i ludzkie po „Iliadzie”, [W:] Grecja mykeńska a Grecja klasyczna (Acta Societatis Philologae Polonorum, t. VI), Sergiusz Sharypkin i in. (red.), ZG PTF i Katedra Historii Starożytnej UWMWarszawa – Olsztyn 2000, s. 57–64
 • Mikołaj SzymańskiP. Berol. inv. 16545: a Text on Stoic Epistemology with a Fragment of Antipater of Tarsus, „Journal of Juristic Papyrology” 20 (1990), s. 139–141
 • Mikołaj SzymańskiCiceronian Decadence. Tommaso Aldobrandini’s „Consolation for Bernardo Salviati”, „I Tatti Studies. Essays in the Renaissance” 1 (1985), s. 239–263