Tukidydes o przyczynach wojny peloponeskiej - wykład prof. Roberta W. Wallace'a

2016-10-08

Instytut Filologii Klasycznej UW zaprasza na wykład, który wygłosi Prof. Robert W. Wallace (Northwestern University, USA). Wykład pt. „Thucydides on the causes of the Peloponnesian War” odbędzie się w piątek 14 października o godz. 18:00 w sali 103 IFK (Krakowskie Przedmieście 1, II piętro).

Robert W. Wallace, profesor filologii klasycznej Northwestern University (Evanston, IL, USA) jest autorem prawie stu artykułów poświęconych greckiej historii, literaturze (zwłaszcza tragedii i dialogom Platońskim), prawu, historii intelektualnej, myśli politycznej, numizmatyce i teorii muzycznej, a także dwóch książek: „The Areopagos Council, to 307 B.C.” (1989) oraz „Reconstructing Damon. Music, Wisdom Teaching, and Politics in Perikles’ Athens” (2015). Obecnie przygotowuje monografię poświęconą Tukidydesowi. Jest również współredaktorem tomu pt. „Origins of Democracy in Ancient Greece” (2007). Serdecznie zapraszamy!

Wybór tekstów rekomendowanych przed wykładem:

WallaceTexts


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej