Aktualności

Spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich

2021-05-11

Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW oraz Pracownia "Humanizm. Hermeneutyka wartości” Wydziału Artes Liberales UW, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Pracownia "Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie Wczesnonowożytnej” Wydziału Artes Liberales UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich.

Pan dr Wojciech Ryczek (UJ) wygłosi referat na temat:

Sarmacki Odyseusz. Postać Jana Łaskiego w epicedium Andrzeja Trzecieskiego

Spotkanie odbędzie się 20 maja 2021 r. o godz. 18.00 online (meet.google.com/kuq-cffe-pfp).

Z wyrazami szacunku,

Michał Choptiany

Joanna Krauze-Karpińska

Barbara Milewska-Waźbińska

Alina Nowicka-Jeżowa

Marek Prejs

Przedmiotem referatu będzie interpretacja wybranych motywów z epicedium upamiętniającegopostać i działalność Jana Łaskiego Młodszego (zmarł 8 I 1560 roku w Pińczowie, humanisty i wybitnego reformatora religijnego (Ioannis a Lasco viri clarissimi epicedion. Autor tego utworu, Andrzej Trzecieski, dołożył wszelkich starań, aby ukazać zmarłego jako męża słynącego z pobożności, czcigodnego starca jaśniejącego licznymi cnotami a przede wszystkim świętego proroka zapowiadającego odrodzenie Kościoła. Interesująca może okazać się w tym kontekście interpretacja postaci Odyseusza, a zwłaszcza jego słynnej „obrotności” (politropii) i zwycięstwa nad zalotnikami Penelopy