Profesor Oktawiusz Jurewicz (1926-2016)

2016-05-06

 

W dniu 28 kwietnia 2016 roku odszedł Profesor Oktawiusz Jurewicz, wybitny filolog klasyczny i bizantynolog związany z warszawskim ośrodkiem naukowym, wykładowca i długoletni dyrektor naszego Instytutu, były dziekan Wydziału Filologicznego UW.

Profesor Jurewicz był nauczycielem kilku pokoleń filologów, autorem licznych opracowań naukowych i podręczników akademickich, w tym Historii literatury bizantyńskiej (1984, 2007), książki Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i państwowym (1968, 1970, 1973),  Gramatyki historycznej języka greckiego (1992, 1999); redaktorem naukowym Encyklopedii kultury bizantyńskiej (2002). Do najważniejszych owoców jego pracy naukowej należy dwutomowy Słownik grecko-polski (2000), którego reedycja w jednym tomie ukazała się w ubiegłym roku. Oktawiusz Jurewicz był też autorem (wspólnie z Lidią Winniczuk i Janiną Żuławską) niezwykle popularnego i wielokrotnie wznawianego podręcznika dla lektoratów szkół wyższych, a także niestrudzonym tłumaczem literatury bizantyjskiej, który przyswoił polszczyźnie m.in Bibliotekę Focjusza (1986–1999, 2006) i Kronikę Michała Psellosa (1985). W roku 1986 opublikował dwujęzyczną komentowaną edycję Dzieł wszystkich Kwintusa Horacjusza Flakkusa w dwóch tomach, będącą do dziś pierwszym wydaniem Horacego, po które sięgają studenci filologii klasycznej.

Parafrazując znane słowa tego poety: Non omnis mortuus est.

 

 

 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej