Harmonogram dni adaptacyjnych oraz Inauguracja roku akademickiego 2017/2018

2017-09-14

27. września 2017 r. godz. 10.00-11.30, II piętro sala 103 - Inauguracja roku akademickiego 2017/18 dla studentów I roku filologii klasycznej - wykład inauguracyjny pt. Cud starożytnej techniki oczami filologa wygłosi dr Jan Kwapisz. OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!

27. września 2017 r. godz. 11.30-13.00, II piętro pok. 107 - Studenci powinni zgłaszać się do sekretariatu IFK w celu podpisania umowy i odebrania legitymacji studenckiej. Na podstawie Regulaminu Studiów z dnia 2 marca 2010 r. student otrzymuje indeks na swój wniosek. Po złożeniu wniosku, opłata za indeks zostanie naliczona na
indywidualnym rachunku bankowym studenta generowanym w USOSWEB w zakładce „DLA STUDENTÓW” ►”MOJE STUDIA” ►”PŁATNOŚCI”. Indeks zostanie przygotowany po dokonaniu wpłaty. Do systemu można logować się dopiero po immatrykulacji – tzn. po wpisaniu przez sekretariat do systemu USOS.

27. września 2017 r. godz. 13.00-14.00 sala 103 Szkolenie organizowane przez Zarząd Samorządu Studentów UW z zakresu praw i obowiązków studenta.

02.10.2017 r. - Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych

04.10.2017 r. Biblioteka IFK - Szkolenie biblioteczne (obowiązkowe) w Bibliotece IFK

godz. 9.45-10.15 - Nazwiska zaczynające się na literę A-M

godz. 10.15-10.45 - Nazwiska zaczynające się na literę N-Z 

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją dla studentów rozpoczynających naukę na naszej uczelni. To zbiór podstawowych informacji o pierwszych krokach na Uniwersytecie, toku studiów, stypendiach i pomocy materialnej, wymianie krajowej i międzynarodowej oraz wielu innych możliwościach, które daje uczelnia:

http://www.uw.edu.pl/przewodnik-dla-nowych-studentow/

 

Uniwersyteckie elektroniczne szkolenie biblioteczne BUW

Wszyscy studenci są zobowiązani przejść szkolenie BUW. Informacje na ten temat na stronie:  http://www.buw.uw.edu.pl w zakładce Informacje praktyczne, a następnie: Szkolenia - Szkolenie biblioteczne
– Szkolenie biblioteczne online http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=116&itemid=85

Test poziomujący z języka obcego

Wszyscy studenci są zobowiązani przejść test poziomujący, który znajduje się na stronie:  http://jezyki.come.uw.edu.pl/.

Elektroniczne szkolenie BHP www.come.uw.edu.pl

Studenci mają obowiązek zapoznać się z materiałami szkoleniowymi wystawionymi na platformie internetowej COME i rozwiązać test umieszczony na tej platformie. System automatycznie wyliczy zaliczenie. Szkolenie jest obowiązkowe.

 

 

 

 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej