Aktualności

Ewaluacja zajęć dydaktycznych 2021L

2022-05-16

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia ankiety oceny zajęć dydaktycznych UW są realizowane we wszystkich jednostkach przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS.

Uprzejmie prosimy o przeprowadzenie ankiet w trakcie ostatnich zajęć w semestrze i przeznaczenie na to 10-15 minut zajęć. Jeśli na ostatnich zajęciach odbywa się końcowe zaliczenie, ankieta powinna zostać przeprowadzona na zajęciach przedostatnich. 

Ankiety będą dostępne od 25 maja do 19 czerwca

Studenci będą mogli wypełnić ankietę w serwisie USOSweb lub używając aplikacji mobilnej USOS.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.