Aktualności

Ankiety ewaluacyjne zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym roku akad. 2021/2022

2021-12-22

Studenci będą mogli wypełnić ankietę w serwisie USOSweb lub w aplikacji mobilnej USOS

w dniach od 10 do 30 stycznia 2022 r.

Opis dostępu do systemu ankietującego:

W serwisie USOSweb: Należy przejść do zakładki Dla studentów, wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajeć.

W aplikacji Mobilny USOS UW: W menu głównym aplikacji należy wybrać pozycję Ankiety, a następnie przejść do ankiety dotyczącej danych zajęć.