dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

Informacje kontaktowe


Dyżury

  • środy, 09:30–11:15, (semestr letni 2017/18, p. 109)

Status

  • profesor w Zakładzie Studiów nad Renesansem

Biogram

(brak)

Zainteresowania naukowe


Prowadzone zajęcia


Książki

  • Cyprian MielczarskiRetoryka, prawda, polityka. Od starożytności do współczesności., Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2017

  • Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej. Od czasów Nietzschego do początków XXI wieku, Cyprian Mielczarski (red.), Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2015


Artykuły i inne publikacje

    (brak)