Studia

Tok studiów

rok akademicki 2021-2022

KALENDARZ AKADEMICKI 2021/2022 

 

rok akademicki 2020-2021

PRZEWODNIK DLA NOWYCH STUDENTÓW-2020/2021

 

BHP2020 - SZKOLENIE 

IFK I USOS DLA POCZĄTKUJĄCYCH

INFORMATOR_IFK_2020-2021 

JAK REJESTROWAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA krok po kroku-2020

KAMPUS - ZAJĘCIA ZDALNE NA PLATFORMIE - INSTRUKCJA 

KALENDARZ AKADEMICKI 2020/2021

MEET GOOGLE-PODSTAWY

NIEZBĘDNIK STUDENCKI DO UCZENIA SIĘ NA ZAJĘCIACH ONLINE NA PLATFORMIE KAMPUS 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM - ZARZĄDZENIE REKTORA

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM - ZARADZENIE DZIEKANA WYDZIAŁU POLONISTYKI

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE LETNIM - ZARZĄDZENIE KJD WYDZIAŁU POLONISTYKI

REGULAMIN STUDIÓW NA UW

REZYGNACJA Z ZALICZENIA ZAJĘĆ

SYSTEM PUNKTÓW ECTS/ SYSTEM BOLOŃSKI NA UW

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE NA WYDZIALE POLONISTYKI UW

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2020/2021

ZASADY PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW I ZALICZEŃ 

 

zasady dyplomowania 2020-2021

APD - KROK PO KROKU DLA PROMOTORA I RECENZENTA - INSTRUKCJA SKRÓCONA

PRACA LICENCJACKA. EGZAMIN LICENCJACKI._2020-2021

PRACA MAGISTERSKA. EGZAMIN MAGISTERSKI._2020-2021

PRZEWODNIK DLA OPIEKUNÓW I RECENZENTÓW PRAC DYPLOMOWYCH 

PRZYGOTOWYWANIE PRACY DYPLOMOWEJ POZA SEMINARIUM (wzór podania)

SKŁADANIE PRACY DYPLOMOWEJ W APD_INSTRUKCJA DLASTUDENTÓW 

STRONA_TYTUŁOWA_PRACA_DYPLOMOWA

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA_2020-2021

WNIOSEK O POWOŁANIE KOMISJI (wzór)

Zasady wspólnego pisania  prac dyplomowych przez studentów

http://www2.polon.uw.edu.pl/sts/

Konto do opłat za dyplomy:

26 1160 2202 0000 0000 6084 9503 (w tytule prosimy podać swoje imię i nazwisko)

 

zasady dyplomowania 2019-2020

Praca_magisterska_i_egzamin magisterski_IFK_2019-2020 

 

materiały z poprzednich lat

ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM - ZARZĄDZENIE REKTORA UW nr 206
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM - KOMUNIKAT KJD WYDZIAŁU POLONISTYKI_18.09_
ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM - KOMUNIKAT KJD WP W SPRAWIE FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ ZDALNYCH I NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH

Dzień adaptacyjny 2020-21.doc_1

Dzień otwarty 2020:  https://drive.google.com/file/d/1yrzZRlmTJ9PdJj4ipr-W7Ns1H-z5dB5T/view?usp=sharing

Informator_IFK_2019-2020

Informator_IFK_2018-2019 

Informator_IFK_2017-2018

Informator_IFK_2016-2017

Informator_2015-2016_1

Informator 2014/15: >> pobierz

Informator 2011/12Informator 2012/13,

Informator 2013/14

Instrukcja dla opiekunów lat_2018-2019

KALENDARZ AKADEMICKI 2019/2020

KALENDARZ AKADEMICKI 2018/2019

KALENDARZ AKADEMICKI 2017/2018

KALENDARZ AKADEMICKI 2016/2017

KALENDARZ AKADEMICKI 2015/2016

ORGANIZACJA LETNIEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W R. AKAD. 2019/2020

REGULAMIN STUDIÓW NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM (ważny do roku 2018/2019)

ROZLICZENIE PROGRAMU/ETAPU STUDIÓW W R. AKAD. 2019/2020 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY STUDIOWANIA NA WYDZIALE POLONISTYKI

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2019/2020

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2018/2019

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2017/2018

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2016/2017

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE W R. AKAD. 2015/2016