Studia

Studia magisterskie

Program studiów 

OD ROKU_2021-2022 (skrót)

OD ROKU_2020-2021_2 (skrót)

OD ROKU_2019-2020_2

OD ROKU_2018-2019

UCHWAŁA SENATU Z 08.05. 2019 r. zawierająca pełny PROGRAM STUDIÓW 

KOREKTA PROGRAMU_28.07.21

 

UWAGA: W roku akademickim 2020/2021 osoby rozpoczynające naukę na pierwszym roku studiów drugiego stopnia muszą zaliczyć przedmiot „Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej" jest obowiązkowy, zob. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

 

UWAGA: Od roku akademickiego 2017/2018 w programie studiów przewidziana jest tylko specjalność filologia klasyczna, na której studenci mają do wyboru dwie specjalizacje: klasyczną i neolatynistyczną. Wybór specjalizacji należy zgłosić Komisji Rekrutacyjnej przy składaniu dokumentów!

 

Opiekunowie

rok I

mgr Dorota Sutkowska, e-mail: promien67@o2.pl

rok II

dr Katarzyna Pietruczuk, e-mail: kasiapietruczuk@gmail.com

 

Program z poprzednich lat

Program_studiów_II_stopnia_2017-2018_1 (Uzupełnienie informacji o programie zob. koniec strony)

Program_studiów_II_stopnia_2016-17

Program_studiów_II_stop._2015-16,_uzupełniony 

pobierz aktualny program (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2014/15)

pobierz aktualny program (obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 2012/13 lub później)

Uzupełnienie informacji o programie obowiązującym studentów od roku akademickiego 2017/2018

  • Efekty kształcenia realizowane są w trybie rocznym.
  • Liczba punktów ECTS z przedmiotów wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów wynosi 31 pkt. ECTS. Punkty te uzyskiwane są w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, których całościowa łączna wartość 120 pkt. ECTS.
  • Liczba punktów ECTS, które student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk podstawowych wynosi 109.
  • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi „moduł klasyczny” 87, „moduł neolatynistyczny”.
  • Liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych wynosi 109.
  • Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać z obszaru nauk społecznych wynosi 5.
  • Minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku wynosi 6.