Studia

Studia licencjackie

Program studiów

OD ROKU_2021-2022 (skrót)

OD ROKU_2020-2021 (skrót)

OD ROKU_2019-2020

OD ROKU_2018-2019

UCHWAŁA SENATU Z 08.05.2019 r. zawierająca pełny PROGRAM STUDIÓW 

 

 Opiekunowie

rok I

dr Maciej Staniszewski, e-mail: mstaniszewski1@gmail.com

rok II

dr Magdalena Zawadzka, e-mail:m.zawadzka@uw.edu.pl

rok III

dr Bartłomiej Czarski, e-mail: bczarski@wp.pl

 

programy z poprzednich lat

Program_studiów_I_stopnia_2017-2018_1 (uzupełnienie informacji o programie zob. koniec strony)

Program_studiów_I_stopnia_2016-17

program_studiów_I_stop._2015-16 (obowiązuje studentów, którzy zaczynają naukę w roku akademickim 2015/16)

I_Program_studiów_2014_I_stopień (obowiązuje studentów, którzy zaczęli naukę w roku akademickim 2014/15)

Program_studiów_2013-14 (obowiązuje studentów, którzy zaczęli naukę w roku akademickim 2013/14)

Program_studiów_2012-13 (obowiązuje studentów, którzy zaczęli naukę w roku akademickim 2012/13)

pobierz stary program (obowiązuje studentów, którzy zaczęli naukę w roku akademickim 2011/12 lub wcześniej)

Uzupełnienie informacji o programie studiów obowiązującym od roku akademickiego 2017/2018

  • Efekty kształcenia realizowane są w trybie rocznym.
  • Liczba pkt. ECTS z przedmiotów wymagających bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów wynosi 75 pkt. ECTS. Punkty te uzyskiwane są w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich, których całościowa łączna wartość wynosi 179,5 pkt. ECTS.
  • Liczba pkt. ECTS, które student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych wynosi 165.
  • Liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym wynosi 119.
  • Liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszaru nauk humanistycznych wynosi 159.
  • Minimalna liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać z obszaru nauk społecznych wynosi 5.
  • Minimalna liczba pkt. ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich spoza kierunku, wynosi 9.