Rekrutacja

Studia I stopnia

 

REKRUTACJA NA STUDIA I STOPNIA 2021/2022

 

kierunek studiów: filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

poziom kształcenia: pierwszego stopnia

profil kształcenia: ogólnoakademicki

forma studiów: stacjonarne

czas trwania: 3 lata

 limit miejsc: 103

limit miejsc na studia w trybie przeniesienia: 5

kontakt: rekrut.ifk@uw.edu.pl, 22 55 20 166

 Zapoznaj się z informacjami o kierunku w linku umieszczonym poniżej!

Filologia_klasyczna_i_studia_śródziemnomorskie_opis_kierunku

Film promocyjny 2020 

Film promocyjny z 2015 roku

Zapytaj o studia naszych studentów na stronach (o każdej porze):

IFK UW Kandydaci 2020

Koło Naukowe Młodych Klasyków IFK UW

Koło Naukowe Młodych Klasyków na instagramie

 

I TURA

PIĘĆ KROKÓW, BY DO NAS DOŁĄCZYĆ  

 

KROK 1. REJESTRACJA

By wziąć udział w rekrutacji do IFK UW, musisz zarejestrować się we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów (IRK): www.irk.uw.edu.pl. Załóż tam osobiste konto rejestracyjne i uzupełnij wymagane dane.

KROK 2. WYBÓR KIERUNKU

Zarejestruj się na wybrany kierunek. Termin rejestracji to 7 czerwca 2021-5 lipca 2021.

KROK 3. OPŁATA REKRUTACYJNA

Wnieś opłatę rekrutacyjną. Ostateczny termin wniesienia opłaty mija 6 lipca 2021.

KROK 4. WYNIKI

Sprawdź wynik rekrutacji w dniu 19 lipca 2021. Zasady rekrutacji znajdziesz poniżej.

KROK 5. DOKUMENTY

W przypadku otrzymania statusu „zakwalifikowany”, przynieś do nas w dniach 20-22 lipca 2021 wymagane dokumenty. Lista wymaganych dokumentów dostępna pod linkiem

 REKRUTACJA-WYMAGANE DOKUMENTY

Przypominamy, że kandydaci podczas składania dokumentów muszą mieć przy sobie dowód tożsamości.                                                       

 

Więcej informacji o samym procesie rejestracji znajdziesz na stronach:

 

 

 ZASADY REKRUTACJI

 

Minimalna liczba punktów z przedmiotów maturalnych konieczna do zakwalifikowania: 50 pkt.

 

a)    Kandydaci z maturą 2005–2021

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot punktowany

Język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Jeden język obcy do wyboru z:

j. angielski,
j. francuski,
j. niemiecki,
j. hiszpański,
j. włoski, 
j. rosyjski,
j. portugalski
j. szwedzki,
j. słowacki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. podstawowy x

0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Jeden przedmiot* do wyboru z:

j. łaciński i kultura antyczna, 
j. grecki i kultura 
antyczna,
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki,
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
j. słowacki, 
j. szwedzki, 
j. portugalski, 
bilogia,
chemia,
filozofia, 
fizyka/ fizyka i astronomia,
geografia
historia, historia
sztuki, historia muzyki,
informatyka,
wiedza 
o społeczeństwie,
 
 
 
 
 
 
 
 
 P. podstawowy x

0,6
albo

P. rozszerzony x 1

waga = 30%

 waga = 15%  waga = 40%  waga = 15%

*Przedmioty w kolumnie 3 i 4 mogą się powtarzać..

 

b)    Kandydaci ze starą maturą

 

Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot punktowany

 Język polski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Brak poziomu x 0,8

 Matematyka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1

Brak poziomu x 0,8

 
Jeden język obcy
do wyboru z:

j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki,
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski

 

 

 

 

 

 

 

 

P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1 

Brak poziomu x 0,8

Jeden przedmiot* do wyboru z:


j. łaciński i kultura
antyczna, 
 
j. angielski, 
j. francuski, 
j. niemiecki,
j. hiszpański, 
j. włoski, 
j. rosyjski, 
bilogia,
chemia,
filozofia, 
fizyka,
geografia
historia, historia
sztuki, historia muzyki,
informatyka,
wiedza 
o społeczeństwie
 
P. podstawowy x
0,6
albo
P. rozszerzony x 1
 
Brak poziomu x 0,8 
 waga = 30% waga = 15%  waga = 40%  waga = 15% 

*Przedmioty w kolumnie 3 i 4 mogą się powtarzać.

 

c)     Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB)

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot punktowany

 

Język polski
albo
język A*
albo
litarature and performance*

 

P. niższy (SL)x0,6
albo
P. wyższy (HL)x1

Matematyka

 

 

 

P. niższy (SL)x0,6
albo
P. wyższy (HL)x1

 

 

 

Język obcy
nowożytny

 

 

 

 

 

P. niższy (SL)x0,6
albo
P. wyższy (HL)x1
Jeden przedmiot**
do wyboru z:
 
 
 
łacina,
język obcy nowożytny,
filozofia, historia,
przedmiot z grupy
„sztuka”, antropologia, 
biologia, chemia,
fizyka, geografia, informatyka
greka klasyczna,
psychologia,
polityka
 
P. niższy (SL)x0,6
albo

 P. wyższy (HL)x1

 waga = 30%

waga = 15%

waga = 40%

waga = 15%

*W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 oraz 1i 4 muszą być różne.

**Przedmioty w kolumnach 3 i 4mogą się powtarzać.

 

d)    Kandydaci z Maturą Europejską (EB)

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany

Przedmiot wymagany
Przedmiot punktowany
 Język polski
albo
język L1*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. niższy (SL)x0,6
albo
P. wyższy (HL)x1

 

Matematyka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. niższy (SL)x0,6
albo
P. wyższy (HL)x1

 

Język obcy
nowożytny*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. niższy (SL)x0,6
albo
P. wyższy (HL)x1
 
Jeden przedmiot*
do wyboru z:
 
łacina,
język obcy nowożytny,
filozofia, historia, sztuka,
bilogia, chemia,
fizyka, geografia,
informatyka, greka klasyczna, muzyka

 

 

 

 

 

 

 P

P. niższy (SL)x0,6
albo
P. wyższy (HL)x1

waga = 30%

waga = 15%

waga = 40%

waga = 15%

 *W przypadku braku języka polskiego; języki w kolumnach 1 i 3 oraz 1i 4  muszą być różne.

**Przedmioty w kolumnach 3, 4, mogą się powtarzać.

 

e)    Kandydaci z maturą zagraniczną

 

 1. Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot wymagany Przedmiot punktowany
  Język polski
  albo
  język oryginalny matury*
  Matematyka  Język obcy nowożytny*
   Jeden z przedmiotów**
  do wyboru z:
   
  język łaciński i kultura antyczna,
  język obcy nowożytny,
  filozofia, historia,
  biologia, chemia, fizyka,
  fizyka i astronomia, geografia,
  język grecki i kultura antyczna,
   
  informatyka,wiedza o społeczeństwie
   waga = 30% waga = 15%  waga = 40%  waga = 15% 

*Języki w kolumnach 1 i 3 oraz 1 i 4 muszą być różne.

**Przedmioty w kolumnach 3 i 4 mogą się powtarzać.

  

Sprawdzian kompetencji kandydatów do studiowania w języku polskim 

 

Rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (jeśli dotyczy kandydata): 14 lipca 2021 r.

 

Forma sprawdzianu: rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie (dla kandydatów nieposiadających dokumentu poświadczającego znajomość języka polskiego na poziomie co najmniej B2).

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat czyta wskazany przez komisję tekst napisany w języku polskim (np. fragment artykułu, opracowania literackiego, tekstu literackiego), następnie odpowiada na pytania sprawdzające zrozumienie tekstu i umiejętność poprawnego formułowania zdań w języku polskim. Potwierdzenie przez komisję wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Punktacja: czytanie – 20 pkt., rozumienie – 40 pkt., formułowanie poprawnych zdań w j. polskim – 40 pkt. Maksymalna liczba punktów 100. Minimalna liczba punktów dopuszczająca do dalszego postępowania rekrutacyjnego: 60 pkt.

 

 

Jesteś laureatem lub finalistą olimpiady?

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują LAUREACI i FINALIŚCI szczebla centralnego:  

 • Olimpiady Artystycznej,
 • Olimpiady Biologicznej,
 • OlimpiadyChemicznej,
 • Olimpiady Filozoficznej,
 • Olimpiady Fizycznej,
 • Olimpiady Geograficznej,
 • Olimpiady Historycznej,
 • Olimpiady Informatycznej,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego
 • Olimpiady Języka Białoruskiego.
 • Olimpiady Języka Francuskiego.
 • Olimpiady Języka Łacińskiego,
 • Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego,
 • Olimpiady Języka Rosyjskiego,
 • Olimpiady Języka Hiszpańskiego,
 • Olimpiady Literatury i Języka Polskiego,
 • Olimpiady Matematycznej, 
 • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
 • Ogólnopolskiej v Wiedzy o Unii Europejskiej

LAUREACI

 • polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej

LAUREACI

 • Konkursu "Historia i kultura Żydów"

 

Ważne informacje dla olimpijczyków znajdują się również tutaj.

 

Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia

O przeniesienie w ramach ustalonego limitu miejsc mogą ubiegać się osoby studiujące w trybie stacjonarnym, które ukończyły pierwszy rok studiów i które wywiązały się ze wszystkich zobowiązań wobec macierzystej uczelni. Ostateczną decyzję w sprawie przeniesień podejmuje kierownik jednostki dydaktycznej. 

W przypadku większej niż przewidziany limit miejsc liczby kandydatów spełniających wymogi kwalifikacyjne decyduje wysokość średniej ocen.W wyjątkowych przypadkach losowych kandydatów do przeniesienia oraz w uzasadnionych okolicznościach decyzja o przyjęciu może zostać podjęta z innych względów, bez uwzględnienia kryterium wysokości średniej ocen. Przyjęcie z pominięciem tego kryterium może mieć miejsce wyłącznie w przypadku niewyczerpania limitu miejsc. 

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów: 

 • · umotywowany wniosek o przeniesienie; 
 • · poświadczone w macierzystej jednostce dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg studiów:a) potwierdzenie posiadania przez kandydata praw studenckich;b) liczbę zaliczonych etapów (semestrów) studiów ze wskazaniem ich kierunku;c) rodzaj i tryb odbywanych studiów;d) wykaz przedmiotów zaliczonych (nazwa przedmiotu, liczba godzin, oceny, punkty ECTS) potwierdzony przez macierzystą jednostkę;e) średnią wszystkich ocen uzyskanych w trakcie dotychczasowego toku studiów. 

 

By wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się we wspólnym dla całego Uniwersytetu Warszawskiego Internetowym Systemie Rejestracji Kandydatów (IRK): www.irk.uw.edu.pl. Załóż tam osobiste konto rejestracyjne i uzupełnij wymagane dane.