Instytut

Struktura

Dyrekcja

Dyrektor Instytutu

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek

Zastępca Dyrektora Instytutu

dr hab. Jan Kwapisz

Kierownik studiów na kierunku filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie

mgr Monika Mikuła

kompetencje kierownika studiów: zobacz mgr Monika Mikuła

 

Zakład Literatur i Języków Klasycznych

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Mikołaj Szymański

Profesorowie

prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek

Adiunkci

dr hab. Jan Kozłowski, dr hab. Jan Kwapisz, dr Maciej Staniszewski, dr Katarzyna Pietruczuk

Starsi asystenci

dr Konrad Kokoszkiewicz, dr Adam Włodarczyk

 

Zakład Studiów nad Renesansem

Kierownik Zakładu

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

Profesorowie

prof. dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

Adiunkci

dr Bartłomiej Czarski

Starsi asystenci

mgr Inga Grześczak

Asystenci

mgr Dorota Sutkowska, mgr Katarzyna Jasińska-Zdun

 

Zakład Dydaktyki i Metodyki Języka Łacińskiego

Kierownik Zakładu

dr Magdalena Zawadzka

Adiunkci

dr Magdalena Popiołek

Asystenci

mgr Beata Gładowska, mgr Monika Mikułamgr Maria Poszepczyńska, mgr Agnieszka Stachowicz-Garstka, mgr Iwona Żółtowska

Lektorzy

 mgr Jan Laskowski

 

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Juliusz Domański, dr Jerzy Mańkowski, ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski, prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, dr Barbara Brzuska

 

Doktoranci

mgr Kacper Andrychowski, mgr Marcin Beściak, mgr Agnieszka Jakubik, mgr Zbigniew Jankowski, mgr Helena Teleżyńska