dr Marta Przyszychowska

Informacje kontaktowe


Dyżury

  (brak)

Status


Biogram

WYKSZTAŁCENIE

1. studia magisterskie:

1994-2000 – Akademia Teologii Katolickiej/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, magister-licencjat teologii.

1996-1998 – Akademia Teologii Katolickiej, magister historii, specjalność historia literatury wczesnochrześcijańskiej.

1998-2004 – Uniwersytet Warszawski, magister filologii klasycznej.

 2. studia doktoranckie:

2000-2004 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym ukończone ze stopniem doktora nauk teologicznych. Tytuł rozprawy: Nauka o łasce w dziełach św. Grzegorza z Nyssy. Promotor rozprawy: o. prof. dr hab. Jacek Salij, recenzenci: ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor, UŚ, ks. prof. dr hab. Józef Naumowicz, UKSW.

2014 – Uniwersytet Warszawski, studia doktoranckie na Wydziale Polonistyki, specjalność filologia klasyczna.

3. studia podyplomowe:

2006-2007 – Uniwersytet Warszawski, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, podyplomowe studia bibliotekoznawstwa.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2002-2005 – lektor  języka łacińskiego na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW.

2006-2008 – adiunkt w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Narodowej, kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów Specjalnych.

2008-2010 – kierownik Sekretariatu Naukowego i członek dyrekcji Biblioteki Narodowej.

marzec-sierpień 2014 – Biblioteka Narodowa, główny specjalista ds. promocji projektu "Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich w Warszawie".

2005 - 2016 – adiunkt na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, zajęcia z języka łacińskiego.


Zainteresowania naukowe

 • Grzegorz z Nyssy
 • filozofia patrystyczna

Prowadzone zajęcia

  (brak)

Książki

 • Grzegorz z Nyssy, O tytułach psalmów, przeł.: Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków  2014

 • Marta PrzyszychowskaWszyscy byliśmy w Adamie. Jedność ludzkości w Adamie w nauczaniu ojców Kościoła, W drodze, Poznań 2013

 • Marta PrzyszychowskaNauka o łasce w dziełach świętego Grzegorza z Nyssy, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010

 • Grzegorz z Nyssy, Homilie do Eklezjastesa, przeł.: Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009

 • Grzegorz z Nyssy, Homilie do Pieśni nad Pieśniami, przeł.: Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007

 • Grzegorz z Nyssy, O stworzeniu człowieka, przeł.: Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006

 • Grzegorz z Nyssy, Homilie do błogosławieństw, przeł.: Marta Przyszychowska, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005


Artykuły i inne publikacje

 • Karolina Kochańczyk-Bonińska, Marta PrzyszychowskaIncomprehensibility of God and Trinitarian controversy of the 4th century, Vox Patrum 34, t. 61 (2014), s. 239–247
 • Marta PrzyszychowskaCzy ojcowie Kościoła przed Augustynem mówili o grzechu pierworodnym?, Vox Patrum 33, t. 59 (2013), s. 251–267
 • Grzegorz z Nyssy, Do tych, którzy odwlekają chrzest, wstęp i przekład Marta Przyszychowska, przeł.: Marta Przyszychowska, Vox Patrum 33, t. 60 (2013), s. 547–555
 • Marta PrzyszychowskaNatura ludzka jako zagubiona owca w nauczaniu ojców Kościoła, Vox Patrum 32, t. 57 (2012), s. 513–525
 • Marta PrzyszychowskaJednoczesne powstanie duszy i ciała człowieka według Grzegorza z Nyssy, Studia Theologica Varsaviensia 1 (2011), s. 191–206
 • Marta PrzyszychowskaGrzegorz z Nyssy: Czy Bóg stworzył starość?, Vox Patrum 30, t. 56 (2010), s. 383–392
 • Marta PrzyszychowskaW obronie egzegezy alegorycznej, Studia Theologica Varsaviensia 2 (2008), s. 237–242
 • Marta PrzyszychowskaJ 19, 25-27 w interpretacji Łacińskich Ojców Kościoła, Studia Theologica Varsaviensia 1 (2005), s. 55–78
 • Marta PrzyszychowskaZagadka nauki Grzegorza z Nyssy o apokatastazie, Collectanea Theologica 4  (2004), s. 59–74
 • Marta PrzyszychowskaCo się dzieje z dziećmi po śmierci? Teologiczne znaczenie traktatu O dzieciach przedwcześnie zmarłych Grzegorza z Nyssy, Forum Teologiczne 5 (2004), s. 95–107
 • Marta PrzyszychowskaKoncepcja podwójnego stworzenia jako próba wyjaśnienia genezy świata zmysłowego. Filon z Aleksandrii, Orygenes, Grzegorz z Nyssy, Vox Patrum 23, t. 44-45, s. 203-220 (2003), s. 203–220