dr Krzysztof Rzepkowski

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • poniedziałki, 00:00–00:00, (29.08., 08.09., 27.09. (13.00-14.00))

Status

 • adiunkt w Zakładzie Studiów nad Renesansem
 • współredaktor serii Biblioteka Renesansowa
 • członek Koła Warszawskiego PTF

Biogram

(brak)

Zainteresowania naukowe

 • widowiska w starożytnym Rzymie
 • epoka augustowska
 • gatunki komediowe od starożytności po czasy nowożytne
 • tragedia grecka
 • łacińskojęzyczna literatura włoskiego Renesansu
 • epigrafika łacińska

Prowadzone zajęcia

  (brak)

Książki

 • Krzysztof RzepkowskiZłoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernik, Warszawa - Toruń 2015 (Seria: Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej)

 • Lorenzo VallaO rzekomej, sfałszowanej Donacji Konstantyna, Włodzimierz Olszaniec (red.), Krzysztof Rzepkowski (red.), przeł.: Konrad M. Kokoszkiewicz, przedmowa:Halina Manikowska, Wydawnictwa UW, Warszawa 2015 (Biblioteka Renesansowa, tom IV)

 • Inga Grześczak, Piotr Bańkowski, Agnieszka SzopińskaGiovanni Boccaccio, "O słynnych kobietach", Włodzimierz Olszaniec (red.), Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013 (Biblioteka Renesansowa, t. III. Recenzja: Joanna Ugniewska, Nowe Książki 9, 2013)

 • Aemulatio & Imitatio. Powrót pisarzy starożytnych w epoce renesansu, Krzysztof Rzepkowski (red.), IFK UW, Warszawa 2009

 • Włodzimierz OlszaniecFrancesco Petrarka, "Pisma podróżnicze", Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009 (Biblioteka Renesansowa, t. II. Recenzje: Joanna Ugniewska, Nowe Książki 9, 2009, s. 48; Juliusz Domański, Meander 62, 2007, s. 354-364.)

 • Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, Włodzimierz Olszaniec (red.), Krzysztof Rzepkowski (red.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008 (Biblioteka Renesansowa, t. I. Recenzja: T. Fijałkowski, Tygodnik Powszechny 38, 2008, s. 30; M. Antczak, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, s. 339-350)

 • Perspektywy współpracy filologii klasycznej z innymi naukami humanistycznymi. Współczesne metody badania kultury antycznej, Jan Kwapisz (red.), Krzysztof Rzepkowski (red.), Weronika Sygowska-Pietrzyk (red.), IFK UW, Warszawa 2007

 • Krzysztof RzepkowskiZrzęda (Querolus). Sceniczność utworu na tle komedii Plauta, IFK UW, Warszawa 2006


Artykuły i inne publikacje

 • Piotr Dyczek, Jerzy Kolendo, Adam Łajtar, Tomasz Płóciennik, Krzysztof RzepkowskiUne inscription métrique de Lambaesis (CIL, VIII , 2581 ; F. Buecheler, Carmina Latina epigraphic a, 1527) et la statue du dieu illyrien Médaure, Antiquités africaines 50 (2014), s. 73–84
 • Krzysztof RzepkowskiIl personaggio della lena nella commedia et nella poesia romana, [W:] Carminis personae - Character in Roman Poetry, Maria Grazia Iodice (red.), Mariusz Zagórski (red.), Peter Lang GmbHFrankfurt am Main 2014, s. 57–64
 • Jerzy Kolendo, Tomasz Płóciennik, Krzysztof RzepkowskiEkphraseis of equestrian statues in ancient literature, [W:] Et in Arcadia ego. Studia memoriae professoris Thomae Mikocki dicata, Witold Dobrowolski (red.), Instytut Archeologi UWWarszawa 2013, s. 189–200
 • Krzysztof RzepkowskiAugust i teatr. Rewolucja rzymska - ciąg dalszy, Wratislaviensium Studia Classica I (XXXII) (2012), s. 95–105 (wydane 2017)
 • Krzysztof RzepkowskiTrzy plany akcji w "Fedrze" Seneki, Symbolae Philologorum Posnaniensium 22/1 (2012), s. 73–88
 • Krzysztof RzepkowskiIsidore of Seville and comici ueteres. Ad Isid., Orig. VIII 7.7, Emerita. Revista de Lingüística y Filología Clásica 80 (2) (2012), s. 341–353 (wyd. 2013)
 • Krzysztof RzepkowskiIzydor z Sewilli i comici veteres. Ad Isid. Orig. VIII 7,7, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UWWarszawa 2012, s. 55–66
 • Krzysztof RzepkowskiStage Movement and Staging in Menander's Dyskolos, Mnemosyne 65 (2012), s. 584–596
 • Piotr Dyczek, Jerzy Kolendo, Adam Łajtar, Tomasz Płóciennik, Krzysztof RzepkowskiIllryjskI bóg Medaurus i mury Risinum w świetle Inskrypcji metrycznej z Lambaesis (CIL VIII 2581; F. Buecheler, Carmina Latina epigraphica 1527), Novensia 21 (2011), s. 79–133
 • Krzysztof RzepkowskiJerome, palliatae, and veteres comici. A note to Hier. Ep. 57.5.5 (De optimo genere interpretandi), Palamedes 6 (2011), s. 109–113
 • Krzysztof RzepkowskiNon quidem Plautos, sed tantum pistores. Una fortunata metafora nel Prologo ai "Menaechmi" del Poliziano, Interpres. Rivista di studi quattrocenteschi 29 (2010), s. 207–214
 • Krzysztof RzepkowskiRuch sceniczny i układ budynków scenicznych w "Odludku" Menandra, Meander 64-67 (2009-2012), s. 44–52 (wyd. 2013)
 • Krzysztof RzepkowskiNon quidem Plautos, sed tantum pistores. Angelo Poliziano a komedia humanistyczna, [W:] Aemulatio & Imitatio. Powrót pisarzy starożytnych w epoce renesansu, Krzysztof Rzepkowski (red.), IFK UWWarszawa 2009, s. 183–198
 • Krzysztof RzepkowskiErotodidactica meretricum. Szkoła kurtyzan w komedii łacińskiej od Plauta i Terencjusza po XVII wiek, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 19 (2009), s. 297–316
 • Krzysztof RzepkowskiSceniczne znaki słowne w Zrzędzie (Querolus) i komediach Plauta, Collectanea Classica Thorunensia 13 (2007), s. 127–149
 • Krzysztof Rzepkowski, Anna MagdziarzEneasz Sylwiusz Piccolomini, "Przeciw Amorowi" i "Lekarstwo na miłość" (przekład i komentarz), Odrodzenie i Reformacja w Polsce 51 (2007), s. 231–248
 • Krzysztof RzepkowskiUn distique vénatoire tardo-antique. A propos d'une inscription latine sur une lance d'apparat de la nécropole mérovingienne de Cutry, Antiquité Tardive 15 (2007), s. 365–369
 • Krzysztof RzepkowskiPro Archia 28. Colometry and Textual Criticism, Acta Antiqua 47 (2007), s. 341–348
 • Krzysztof RzepkowskiPrzedmowa Mikołaja Perottiego do Encheiridionu Epikteta dedykowana papieżowi Mikołajowi V (przekład i komentarz), Odrodzenie i Reformacja w Polsce 47 (2003), s. 195–205
 • Krzysztof RzepkowskiErazm z Rotterdamu, O nabywaniu cnoty (De virtute amplectenda) (przekład i komentarz), Odrodzenie i Reformacja w Polsce 46 (2002), s. 167–183
 • Krzysztof RzepkowskiIl personaggio della lena nella commedia e nella poesia romana, [W:] Carminis personae. Personaggi letterari nella poesia Latina, Mariusz Zagórski (red.), Maria Grazia Iodice (red.), IFK UWWarszawa , s. 52–59 (w druku)