mgr Katarzyna Dźwigała

Informacje kontaktowe


Dyżury

  (brak)

Status


Biogram

Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Filologii Klasycznej UW w 2014 r. Praca dyplomowa pt. Przekład hymnów Romana Melodosa "Na Ofiarowanie w świątyni" i "Na Objawienie Pańskie" wraz z opracowaniem pod opieką ks. prof. Marka Starowieyskiego.

Studia doktoranckie w IFK UW od 2014 r.

 

Stypendia i granty:

- Stypendium Fundacji Lanckorońskich na 2018 r. (Londyn)

- wykonawca w grancie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki Źródła wczesnochrześcijańskie. Kontynuacja polskiej edycji w ramach serii wydawniczej "Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy" (PSP) pod kierownictwem ks. dr hab. T. Kołosowskiego (UKSW)

 

O Romanie Melodosie w audycji "Artyści wiary" w Radio Warszawa:

https://soundcloud.com/radio-warszawa/artysci-2018-05-09?in=radio-warszawa/sets/arty-ci-wiary


Zainteresowania naukowe

 • Literatura grecka późnego antyku
 • Hymnografia bizantyjska
 • Historia języka greckiego
 • Kształtowanie się doktryny chrześcijańskiej w starożytności i średniowieczu
 • Kult męczenników w starożytności

Prowadzone zajęcia

  (brak)

Książki

  (brak)

Artykuły i inne publikacje

 • Katarzyna DźwigałaPiękno kościoła Hagia Sophia w Konstantynopolu jako wyraz łaski Bożej dla cesarza i ludu, Architecturae et artibus nr 30 (4/2016), s. 14–19
 • Katarzyna DźwigałaRomanos the Melodist as a Teacher of the People in the Struggle Against Heresies, Vox Patrum 37, t. 68 (2017), s. 513–521
 • Katarzyna DźwigałaWyobraźnia i zmysły w nabożeństwie bizantyjskim w VI w. na przykładzie hymnów Romana Melodosa, Liturgia Sacra nr 22 (2016), s. 499–511
 • Katarzyna DźwigałaEmocje w hymnach kościelnych w Bizancjum na przykładzie kontakionów Romana Melodosa, Maksymilian Sas (red.), Karol Żojdź (red.), [W:] Studia Koła Nauowego Doktorantów Wydziału Historycznego UW, Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Historycznego UnWarszawa 2016, s. 111–119
 • Konstantyn i chrześcijańskie Cesarstwo, przeł.: Katarzyna Dźwigała, [W:] Charles M. OdahlKonstantyn i chrześcijańskie Cesarstwo, Napoleon VOświęcim 2015, s. 1–418
 • Katarzyna DźwigałaWymiana kulturowa we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego na przykładzie twórczości Romana Melodosa, [W:] Mare nostrum. Morze w historii i kulturze krajów śródziemnomorskich, Studia Antiquitatis Chrtistianae 20, Tadeusz Kołosowski (red.), Wydawnictwo UKSWWarszawa 2015, s. 165–174
 • Katarzyna DźwigałaElementy propagandowe w kontakionach Romana Melodosa, Warszawskie Studia Teologiczne XXVIII/4 (2015), s. 118–133