Instytut

mgr Kacper Andrychowski

Informacje kontaktowe

Status

  • doktorant w Instytucie Filologii Klasycznej
  • członek Polskiego Towarzystwa Retorycznego (2019-)

Biogram

Jestem absolwentem Filologii Klasycznej (2017) i Filozofii (2020) na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2017 roku jestem doktorantem w Instytucie Filologii Klasycznej UW, gdzie piszę pracę Analiza retoryczna ideolgii politycznej w dziełach Herodota, Tukidydesa, Liwiusza i Tacyta, której promotorem jest dr hab. Cyrpian Mielczarski, prof. UW.

W roku 2014 w ramach stypendium Erasmus odbyłem 6-miesięczne studia (semestr zimowy) na wydziale Filologii Klasycznej Albert-Ludwigs-Universität we Fryburgu Bryzgowisjkim (Niemcy).

W latach 2015-2017 prowadziłem kurs z języka starogreckiego w ramach zajęć organizowanych przez Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego.

W latach 2019-2020 współpracowałem jako młodszy dokumentalista inżynieryjno-techniczny przy projekcie grantowym Atlas historyczny Polski XVI wieku - dopełnienie serii, którego prowadzącycm był dr hab. Marek Słoń przy Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk.

Oprócz starożytności moimi zainteresowaniami są współczesna retoryka polityczna, teoria literatury, filozofia społeczna i socjolingwistyka.

Zainteresowania naukowe

  • Starożytna i współczesna retoryka polityczna.
  • Socjolingwistyka.
  • Mity polityczne.

Artykuły i inne publikacje

  • Kacper Andrychowski„Ideografy” w polskich realiach? Krytyka ideograficzna Michaela Calvina McGee w polskiej perspektywie badawczej, Res Rhetorica 7 (3) (2020), s. 185–202
  • Kacper AndrychowskiAnaliza wartości w orędziach inauguracyjnych Prezydentów RP, [W:] Retoryka i wartości, dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca (red.), dr Ewa Modrzejewska (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu WarszaskiegoWarszawa 2019, s. 44–62
  • Kacper AndrychowskiBarack Obama’s 2004 Democratic National Convention Keynote Address and Cicero’s De Imperio Cn. Pompei – A Rhetorical Comparison, Społeczeństwo i edukacja # 28(1) (2018), s. 11–18
  • Kacper AndrychowskiHomo novus z Hawajów. Retoryka Baracka Obamy w świetle teorii i praktyki starożytnej, Forum artis rhetoricae nr 4(51) (2017), s. 53–88