dr Jan Kwapisz

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • wtorki, 12:00–14:00, (sesja letnia 2017/18, p. 114)

Status


Biogram


Zainteresowania naukowe

 • literatura Greków i Rzymian, zwłaszcza jej dziwne rejony

Prowadzone zajęcia


Książki

 • Fragments, Holes, and Wholes: Reconstructing the Ancient World in Theory and Practice (Journal of Juristic Papyrology Supplements 30), Tomasz Derda (red.), Jennifer Hilder (red.), Jan Kwapisz (red.), Fundacja im. R. Taubenschlaga, Warszawa 2017 (recenzja: A. Petrovic, G&R 65 (2018), s. 145-148)

 • Przekład zbiorowy pod redakcją Małgorzaty BorowskiejEurypides. Tragedie, tom V (Fragmenty), przeł.: Jan Kwapisz, Monika Mikuła, Katarzyna Pietruczuk, Małgorzata Borowska, Łukasz Dawid, Kaja Dybowska, Paweł Majewski, Barbara Malinowska, Tomasz Senduła, Adriana Trzpil, Łucja Zięba, ISKŚiO UWr, Wrocław 2015 (Biblioteka Antyczna tom 47)

 • Jan KwapiszThe Greek Figure Poems. Hellenistica Groningana 19, Peeters, Leuven - Paris - Walpole, Mass. 2013 (recenzje: M. Squire, BMCR 2013.10.59; J. Wienand, H-Soz-Kult 15.12.2014; L. Floridi, Eikasmos 26, 2015, s. 457-465; M. Laurent, Eos 102 (2015), s. 375-381; J. Danielewicz, Gnomon 89 (2017), s. 204-207)

 • The Muse at Play. Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry. Beiträge zur Altertumskunde 305, Jan Kwapisz (red.), David Petrain (red.), Mikołaj Szymański (red.), de Gruyter, Berlin - Boston 2013 (recenzje: F. Overduin, BMCR 2013.10.21; D.M. Schaps, CR 64, 2014, s. 89-91; S. Beta, CW 107, 2014, s. 423-424; J. Wienand, H-Soz-Kult 15.12.2014)

 • Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub Lupa, Warszawa 2012

 • Perspektywy współpracy filologii klasycznej z innymi naukami humanistycznymi. Współczesne metody badania kultury antycznej, Jan Kwapisz (red.), dr Krzysztof Rzepkowski (red.), IFK UW, Warszawa 2007


Artykuły i inne publikacje

 • Jan KwapiszMieczysław Grzesiowski (1923-2017), Meander 72 (2017), s. 3–8
 • Jan KwapiszIntroduction: Fun from Fragments, [W:] Fragments, Holes, and Wholes: Reconstructing the Ancient World in Theory and Practice (Journal of Juristic Papyrology Supplements 30), T. Derda (red.), J. Hilder (red.), Jan Kwapisz (red.), Fundacja im. R. TaubenschlagaWarszawa 2017, s. 3–20
 • Jan KwapiszOptatian Porfyry and the Order of Court Riddlers, [W:] Morphogrammata / The Lettered Art of Optatian. Figuring Cultural Transformations in the Age of Constantine (Morphomata 33), M. Squire (red.), J. Wienand (red.), FinkPaderborn 2017, s. 165–190
 • Jan KwapiszWhen Is a Riddle an Epigram?, [W:] Dialect, Diction, and Style in Greek Literary and Inscribed Epigram (Trends in Classics Supplementary Volumes 43), E. Sistakou (red.), A. Rengakos (red.), de GruyterBerlin 2016, s. 151–171
 • Jan KwapiszSotades on Kings, Eikasmos 27 (2016), s. 121–136
 • Jan KwapiszP. Heid. G 310a Revisited: Hellenistic Sotadeans, Hexameters, and More?, [W:] Proceedings of the 27th International Congress of Papyrology (Journal of Juristic Papyrology Supplements 28), T. Derda (red.), A. Łajtar (red.), J. Urbanik (red.), University of Warsaw - R. Taubenschlag FoundationWarsaw 2016, s. 145–153
 • Jan KwapiszDeciphering Ne Luscinia Segnior, Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo 5(8) (2015), s. 167–182
 • Jan KwapiszBehaghel's Club, Classical Quarterly 64 (2014), s. 615–622
 • Jan KwapiszKraters, Myrtle and Hellenistic Poetry, [W:] Hellenistic Poetry in Context (Hellenistica Groningana 20), M.A. Harder (red.), R.F. Regtuit (red.), G.C.Wakker (red.), PeetersLeuven - Paris - Walpole, Mass. 2014, s. 195–215
 • Jan Kwapiszrecenzja książki: S. Monda, Ainigma e griphos: Gli antichi e l’oscurità della parola, Pisa 2012, Bryn Mawr Classical Review 2014.01.36 (2014), s. – (zobacz)
 • Jan KwapiszWere There Hellenistic Riddle Books?, [W:] The Muse at Play. Riddles and Wordplay in Greek and Latin Poetry, Jan Kwapisz (red.), David Petrain (red.), Mikołaj Szymański (red.), de GruyterBerlin - Boston 2013, s. 148–167
 • Jan Kwapiszrecenzja książki: N. Breitenstein, Petronius, Satyrica 1–15. Text, Übersetzung, Kommentar (Texte und Kommentare 32), de Gruyter, Berlin 2009, Journal of Roman Studies 102 (2012), s. 390–392
 • Jan KwapiszUnieobecnienie Posejdipposa, [W:] Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), Włodzimierz Olszaniec (red.), IFK UW - Sub LupaWarszawa 2012, s. 169–186
 • Jan KwapiszPosidippus at Sea, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 176 (2011), s. 63–68
 • Jan KwapiszPosidippus 118.15 A.-B. (SH 705.14): the Nile, not the Isles, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 172 (2010), s. 27–28
 • Jan KwapiszParandowski po burgundzku, Pamiętnik Literacki 101/3 (2010), s. 165–170
 • Magdalena Zawadzka, Jan KwapiszA Note on Petronius 79.6, Classical Quarterly 59 (2009), s. 665–667
 • Jan KwapiszA Lesson for the King: Sotades' Invective against Ptolemy (fr. 1 and 16 Powell) and Callimachus' Epigram 1 Pfeiffer, Symbolae Philologorum Posnaniensium 19 (2009), s. 85–94
 • Jan Kwapiszrecenzja książki: R. Pretagostini, Ricerche sulla poesia alessandrina II. Forme allusive e contenuti nuovi, Roma 2007, Bryn Mawr Classical Review 2008.10.28 (2008), s. – (zobacz)
 • Jan KwapiszUżycia i nadużycia teorii intertekstualności w badaniach nad Teokrytem, [W:] Anna Marchewka (red.), Rem acu tangere. Studia interdisciplinaria ad linguam et litteras Graecorum antiquorum pertinentia, Wydawnictwo UGGdańsk 2008, s. 111–121
 • Jan KwapiszArchaeology of Il. 19, 387 and Od. 1, 128, Hermes 136 (2008), s. 119–122
 • Jan KwapiszMuse vs. Muses in the P. Berol. inv. 13270, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 164 (2008), s. 45–46
 • Jan KwapiszPetronius Satyricon 29.5 Smoothed, Mnemosyne 61 (2008), s. 303–305
 • Jan KwapiszKiedy feministka spotyka muzę, Meander 60 (2005), s. 253–258
 • Jan KwapiszPalamedes i skowronki, Meander 60 (2005), s. 393–396