mgr Bartosz Radomski

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • wtorki, 17:15–18:15, (IFK p.114)

Status

 • filolog klasyczny
 • historyk idei
 • doktorant w Zakładzie Studiów nad Renesansem
 • członek Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Filologicznego
 • członek Fundacji Babel
 • członek II Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Autorów Polskich

Biogram

Współpraca zagraniczna

 • Uniwersytet Transilvania w Braszowie 
 • Muzeum Narodowe Literatury Rumuńskiej w Jassach
 • Narodowy Ośrodek Badań nad Twórczością Mihaia Eminescu w Botoszanach
 • Rumuński Instytut Kultury w Bukareszcie 
 • Agence universitaire de la Francophonie
 • Uniwersytet Bukareszteński
 • Akademia Rumuńska

 


Zainteresowania naukowe

 • Arcydzieła literatury starożytnej
 • Związki literackie: Polska - Mołdawia w XVII wieku
 • Retoryka antyczna
 • Meontologia grecka
 • Literatura, kultura i filozofia w epokach dawnych, neolatynistyka
 • Filozofia współczesna
 • Teoria literatury i przekładu literackiego

Prowadzone zajęcia


Książki

 • Bartosz Radomski, Enormi StationisCentaurydy, Wydawnictwo PRINT- LAND, Wyd. I 2016 (Centaurydy to zbiór wierszy o mitycznych istotach, które przeniesione do współczesności toczą walkę między cielesnością a duchowością. Autor, przywołując mitologiczny topos, nadaje nowe życie archetypowi centaura i zaprasza czytelnika do świata erotycznej zmysłowości. Centaurydy w swoim stylu i minimalistycznej formie nie tylko zapisują się na kartach uniwersalnej literatury europejskiej XXI wieku, lecz także są przykładem artystycznej formy uprawiania filologii klasycznej w aspekcie funkcjonowania idei starożytnych i ich recepcji w otaczającej nas rzeczywistości społecznej. Tomik uzupełna swoimi rysunkami dr Daniel Zarewicz, filolog klasyczny, antropolog kultury starożytnych Greków. )


Artykuły i inne publikacje

 • Bartosz RadomskiDosar FILIT portrete: traducere şi istorie literară , [W:] Dacia Literară , Muzeum Narodowe Literatury RumuńskiejJassy Nr 4 (139)/zima 2015, s. 106–107
 • Bartosz RadomskiStoic conception of identity, Miscellanea Anthropologica et Sociologica,17(2), Gdańsk (2016), s. 125–133
 • Miron Costin, Dzieje świata, przeł.: Bartosz Radomski, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Silva Rerum, Warszawa (2015), s. – (wortal Pasaż Wiedzy)
 • Constantin (Costache) Negruzzi, Sobieski i Rumuni, przeł.: Bartosz Radomski, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Silva Rerum, Warszawa (2015), s. – (wortal Pasaż Wiedzy)