dr Agnieszka Paulina Lew

Informacje kontaktowe


Dyżury

 • 17 September 2018 (Monday), 09:30–11:30, (p. 114)
 • 28 September 2018 (Friday), 09:30–11:30, (p. 114)

Status

 • asystent w Zakładzie Studiów nad Renesansem

Biogram

(brak)

Zainteresowania naukowe

 • krytyka i edycja tekstów
 • neolatynistyka
 • intertekstualność

Prowadzone zajęcia

  (brak)

Książki

 • De nuptiis philologiae et libri manuscripti czyli co nowego mówią rękopisy, Agnieszka Paulina Lew (red.), Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2016 (Tytuł książki nawiązuje do sesji naukowej zorganizowanej 15 czerwca 2015 roku przez Instytut Filologii Klasycznej UW przy współpracy Instytutu Historii Nauki PAN. Tom podzielono na dwie części; na pierwszą składają się studia przedstawiające zagadnienia ogólne, opisujące stan badań i perspektywy, jakie dają badania źródłoznawcze. W części drugiej zebrano natomiast studia szczegółowe, analizujące źródła rękopiśmienne, z podkreśleniem ich wartości dla badań neolatynistycznych. Artykuły uszeregowano chronologicznie, a ich zakres czasowy sięga od późnej starożytności po wiek siedemnasty.)

 • Agnieszka Paulina LewMarcus Hieronymus Vida, Poeticorum libri tres, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2011 (Reihe XV Klassische Sprachen und Literaturen, Bd. 99)


Artykuły i inne publikacje

 • Agnieszka Paulina LewNawiązania do autorów starożytnych w "De morbo gallico" (III 143–199) Girolama Fracastora, [W:] Studia Classica et Neolatina, Zofia Głombiowska (red.), Wydawnictwo UGGdańsk XII (2014), s. 40–50
 • Agnieszka Paulina LewUstalanie kwestii merytorycznych za pomocą aparatu krytycznego na przykładzie „Poetyki” Marka Hieronima Vidy , Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae (vol. XXII, fasc. 1, 2012), s. 135–143
 • Agnieszka Paulina LewEpizod tebański „Anty-Eneidą”? , Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae (vol. XVII, 2007), s. 85–103
 • Agnieszka Paulina LewMetrum w „Poetyce” Marka Hieronima Vidy , Collectanea philologica. In honorem Iosephi Macionis.  (t. 16 (2013)), s. 125–139
 • Agnieszka Paulina LewUpiorna rodzinka w Sylva in scabiem (w. 197-221) Angela Poliziana , [W:] Quiddam novi? Certe. Pars II. Studia Classica et Neolatina XV, Zofia Głombiowska (red.), Wydawnictwo UGGdańsk 2016, s. 55–66
 • Agnieszka Paulina LewJak odzyskać utracony rękopis – czyli o dwóch przekazach 'Poetyki' Vidy , [W:] De Nuptiis Philologiae et Libri Manuscripti, czyli co nowego mówią rękopisy. Zbiór Studiów, Agnieszka Paulina Lew (red.), Wydawnictwo UWWarszawa 2016, s. 143–150
 • Agnieszka Paulina LewOdyseja w Poetyce Marka Hieronima Vidy, [W:] Epika antyczna i jej kontynuacje do XVIII wieku, Agnieszka Witczak (red.), Wydawnictwo UGGdańsk 2015, s. 136–151
 • Agnieszka Paulina LewLa metamorfosi d’Ippolito, Virgilio (Aen. VII 761-782) e Ovidio (Met. XV 497-546), [W:] Carminis personae. Personaggi letterari nella poesia Latina, Maria Grazia Iodice (red.), Peter Lang VerlagFrankfurt am Main 2014, s. 171–175
 • Agnieszka Paulina LewNawiązania do innych autorów w "Poetyce" Marka Hieronima Vidy - leçon par l’exemple , [W:] Inter textus. Między tekstami, Zofia Głombiowska (red.), Wydawnictwo UGGdańsk 2013, s. 100–110
 • Agnieszka Paulina LewSyfilis – etiologia, objawy oraz leczenie według Girolama Fracastora , [W:] Czystość i brud. Higiena w starożytności., Walentyna Korpalska (red.), Wojciech Ślusarczyk (red.), Wydawnictwo Naukowe UMKBydgoszcz 2013, s. 369–388
 • Agnieszka Paulina Lew Wzajemne relacje pomiędzy „De poetice” Bartolommea della Fonte a „De arte poetica” Marka Hieronima Vidy. , [W:] Włodzimierz Olszaniec Glosy filologiczno-filozoficzne na marginesie prac Profesora Juliusza Domańskiego w osiemdziesiątą piątą rocznicę Jego urodzin, Jan Kwapisz (red.), IFK UW - Sub LupaWarszawa 2012, s. 135–150
 • Agnieszka Paulina LewCo Nanna zrobiła z Wergiliuszem? Parafraza IV księgi Eneidy w dialogu „O łajdactwach męskich” Pietra Aretina , [W:] Aemulatio et Imitatio, Wydawnictwa UWWarszawa 2009, s. 113–132
 • Agnieszka Paulina LewZeus w Iliadzie a intertekst. Czy warto interpretować Iliadę za pomocą intertekstualności? , [W:] Rem acu tangere, Anna Marchewka (red.), Wydawnictwo UGGdańsk 2008, s. 82–88
 • Agnieszka Paulina LewHabent sua fata codices et editiones ... - „Ars Poetica” Marka Hieronima Vidy , [W:] Studia classica et neolatina VIII – Ku współczesności,  (red.), Wydawnictwo UGGdańsk 2006, s. 85–90
 • Agnieszka Paulina LewMetamorfozy Eneidy w „Metamorfozach” Owidiusza , [W:] Juliusz DomańskiOwidiusz – twórczość, recepcja, legenda: referaty wygłoszone podczas międzynarodowej konferencji z okazji Setnego Jubileuszowego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Filologicznego, Warszawa, 16-18 września 2004, Barbara Milewska-Waźbińska (red.), IFK UWWarszawa 2006, s. 25–29
 • Agnieszka Paulina LewInterdyscyplinarność i nowe metody (sprawozdanie z konferencji 19.-20.05.06), Meander (2/2005), s. 275–276
 • Agnieszka Paulina LewRecenzja „Retoryki literackiej” Heinricha Lausberga przełożonej przez Alberta Gorzkowskiego , Meander  (1/2005), s. 122–126
 • Agnieszka Paulina LewPrognoza pogody u Aratosa i Joachima Camerariusa – kilka uwag,  (), s. – (planowany artykuł)
 • Agnieszka Paulina LewDlaczego dobry poeta nie powinien pisać traktatu filozoficznego – nawiązania do traktatów filozoficznych Cycerona w De rei publicae dignitate Marka Hieronima Vidy,  (), s. – (planowany artykuł)