Działalność

Wykłady i seminaria

Najbliższe wydarzenia

Nowe informacje wkrótce.

Seminarium doktoranckie

prowadzący: prof. dr hab. Mikołaj Szymański i dr hab. Jan Kwapisz

9 czerwca 2021, godz. 18.30

prof. dr hab. Mikołaj Szymański (IFK UW)

o piętnastowiecznej holenderskiej Biblii pauperum z przedstawieniem pewnej koniektury

2 czerwca 2021

dr hab. Jan Kozłowski (IFK UW)

Nowe rozumienie modlitwy Zdrowaś Maryjo (czyli Łk 1,28 i Łk 1,42)

19 maja 2021

urodziny prof. Juliusza Domańskiego

12 maja 2021

dr hab. Mateusz Stróżyński, prof. ucz. (Instytut Filologii Klasycznej UAM)

Klasyka tylko dla klasyków? Studia nad antykiem i ich popularyzacja w XXI wieku

5 maja 2021

dr Anna Maciejewska (Studium Języków Obcych UŁ)

o swoim przekładzie Odysei

28 kwietnia 2021

Witold Tokarski

Wpływ fonemu /r/ na poprzedzające samogłoski w łacinie

21 kwietnia 2021

dr hab. Bogdan Burliga, prof. ucz. (Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki UG)

Jak rozumieć zwrot ἐγκαλλώπισμα πλούτου w trzeciej mowie Peryklesa (Tukidydes, 2,62,3)?

14 kwietnia 2021

dr hab. Jan Kozłowski (IFK UW)

“Oto baranek Boży, który bierze [na siebie] grzech świata”. Nowe rozumienie J 1,29?

31 marca 2021

dr hab. Katarzyna Jażdżewska (Aarhus Institute of Advances Studies, Aarhus University)

Arystoteles jako autor dialogów. Świadectwa i fragmenty

24 marca 2021

Łukasz Szypkowski

Gigantomachia. Zmagania tłumacza z poezją Nonnosa z Panopolis

17 marca 2021

dr hab. Jan Kozłowski (IFK UW)

Scena "Zwiastowania" (Łk 1,26-38) jako dekapitacja diabła?

10 marca 2021

dr hab. Emilia Żybert (Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr)
 
O demonach Pseudo-Psellosa, a zwłaszcza o dwóch z nich: Gello i paredrosie

3 marca 2021

dr Bartłomiej Bednarek (Wydział Historii UW)

Czego Ajschylos nie powiedział? Re- i de-konstrukcja Likurgei

24 lutego 2021

dr Alfred Twardecki (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)

Orfik, filozof czy urzędnik? Stela nagrobna Hekatajosa z Muzeum Kerczeńskiego (KL 438 = CIRB 121)

27 stycznia 2021

dr hab. Tomasz Mojsik (Uniwersytet w Białymstoku)

Timotheos, Persowie 220-224: kitarodowie, Orfeusz (na Lesbos) i geografia mityczna

20 stycznia 2021

prof. dr hab. Adam Łukaszewicz (Wydział Archeologii UW)

“Frazesy i teatr”? Ostatnie lata Antoniusza i Kleopatry

13 stycznia 2021

prof. dr hab. Mikołaj Szymański (IFK UW)

Osobliwe iloczasy w poezji łacińskiej Kochanowskiego

9 grudnia 2020

dr hab. Zbigniew Kadłubek, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski oraz Biblioteka Śląska)

Jak się czuje Orestes?

2 grudnia 2020

prof. dr hab. Ewa Wipszycka (Zakład Papirologii UW)

Komentarz do listów Izydora z Peluzjum kierowanych do ludzi Kościoła: patriarchy Aleksandrii Cyryla, biskupa Peluzjum, jego bliskich współpracowników

25 listopada 2020

Katarzyna Borkowska (Instytut Historii Nauki PAN), Bożenna Borkowska

Edukacyjna podróż po Szwajcarii

18 listopada 2020

dr hab. Jan Kozłowski (IFK UW), dr Sławomir Poloczek (Wydział Historii UW)

Eden i Ogygia

4 listopada 2020

dr hab. Marta Przyszychowska (Biblioteka Narodowa)

O tym, jak wydatowałam Synod w Gangrach

21 października 2020

dr hab. Jan Kwapisz (Instytut Filologii Klasycznej UW)

Dziwne łacińskie słowo i datowanie dziwnego greckiego epigramu (anon. 155 FGE)

 

Seminarium PTF poświęcone poezji hellenistycznej

10 czerwca 2021

dr hab. Jan Kwapisz (IFK UW)

Anth. Pal. XIII 1 – klucz do zapomnianego skarbca greckiej liryki

13 maja 2021

dr hab. Agnieszka Kotlińska-Toma (Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr)

Kallimacha fragment 488 Pf., czyli co ma pysk konia do poezji hellenistycznej (i rzymskiej)

29 kwietnia 2021

dr hab. Aleksandra Klęczar (Instytut Filologii Klasycznej UJ)

Kobiety i mężczyźni w średniowiecznych lamentach na śmierć Adonisa

25 marca 2021

dr hab. Emilia Żybert (ISKŚiO UWr)

Podwójność bis, czyli dublowanie słów w poematach  Aleksifarmaka i Theriaka Nikandra