Działalność

Prace magisterskie

Spis prac magisterskich przygotowanych w Instytucie Filologii Klasycznej od roku 2007

 

2020

 1. Witold TOKARSKI

The Alpha and the Eta in 6th Century BCE Doric, Ionic and Attic Greek – an OT Analysis.

promotor: prof. dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

 1. Iwona ANTONIAK

Koncepcja ascezy u Ewagriusza z Pontu.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

2019

 1. Urszula ZACHARA-ZWIĄZEK

Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy.

promotor: dr hab. Michał Rzepiela

 

 1. Jerzy LASKOWSKI

Epigramy Palladasa z Aleksandrii: wybrane zagadnienia.

promotor: dr Jan Kwapisz

 

 1. Krzysztof JANOWSKI

Eunapiusz, "Vitae sophistarum" 1.1.1-10, 6.5.1-6.11.12. Wstęp, tłumaczenie i komentarz.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

2018

 1. Paweł BANAŚ

Aulus Gellius Noctes Atticae Liber II Przekład i komentarz.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 1. Dorota FILIPCZUK

Od lęku do kultu. Potworne wierzenia starożytnych: duchy, wampiry i wilkołaki w źródłach antycznych.

promotor: dr Magdalena Zawadzka

 

 1. Marcin JANUS

"Hieroglify" Horapollona: wstęp, wydanie krytyczne, przekład i komentarz.

promotor: dr Jan Kwapisz

 

 1. Witold TŁUCHOWSKI

"Annales" Enniusza. Tłumaczenie i komentarz.

promotor: dr Jan Kwapisz

 

2017

 1. Kacper ANDRYCHOWSKI

"Homo novus " z Hawajów. Retoryka Baracka Obamy w świetle teorii i praktyki starożytnej.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Aleksandra BARAŃSKA

Nowoczesne technologie w poszukiwaniu informacji o świecie starożytnym.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Jan LASKOWSKI

Historia Apoloniusza, króla Tyru. Tłumaczenie opatrzone wstępem i komentarzem.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Paulina NAROJCZYK

 Marcjalis. Ksenia i Apoforeta. Wstęp, przekład i komentarz.

promotor: dr Jan Kwapisz

 

 1. Aleksandra REMISZEWSKA

Marcjalis. Ksenia i Apoforeta. Wstęp, przekład i komentarz.

promotor: dr Jan Kwapisz

 

 1. Anna TRETER

Pięć emblematów z cyklu "Symbolica vitae Christi meditatio" (Brunsbergae 1612) Tomasza Tretera - przekład i komentarz.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Mateusz ŻABOKLICKI

Na dachu. O polskich przekładach prologu do "Agamemnona" Ajschylosa.

promotor: dr Jan Kwapisz

 

 2016

 1. Kinga CHUDOBIŃSKA

Sententia libri III De anima – Przekład i opracowanie komentarza św. Tomasza z Akwinu do III księgi O duszy Arystotelesa.

promotor: dr Michał Mizera

 

 1. Antoni DĄBROWSKI

"De Amore" Andrei Cappellano - wprowadzenie oraz tłumaczenie wybranych fragmentów.

promotor: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski

 

 1. Beata GATYŃSKA-CYWIŃSKA

"Pogorzelisko" Denisa Villeneuve'a jako tragedia grecka.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Michał KENDZIOREK-SKOLIMOWSKI

"Oratio Supplicatoria" Merkurina Arboria di Gattinara (1516). Przekład wybranych passusów o cechach panegiryczno-parenetycznych.

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Magdalena KRUCZYK

"Victoria deorum" Sebastiana Fabiana Klonowica. Z problematyki emulacji.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Klaudia ROMBALSKA

Trzy listy cesarza Hadriana do związków atletycznych. Tłumaczenie i komentarz.

promotor: dr hab. Jacek Rzepka

 

      7. Filip SOBCZUK

Gulielmus Budaeus, „Annotationes in libros Pandectarum”: uwagi do pierwszego fragmentu „Digestów” Justyniana o Ius est ars boni et aequi.

promotor: prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Berier

 

2015

 1. Marcin BEŚCIAK

Sententia libri III De anima – Przekład i opracowanie komentarza św. Tomasza z Akwinu do III księgi O duszy Arystotelesa.

promotor: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski

 

 1. Agnieszka CIEŚLAK

Mowa Cycerona pro Caclio -przekład i komentarz.

promotor: dr hab. Cyprian Mileczarski, prof. UW

 

 1. Marta ERAZMUS

Eliasza Pielgrzymowskiego De heroibus in Dei Ecclesia liber unus – edycja 18 żywotów wraz z przekładem i komentarzem.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Jarosław JANUSZEWSKI

Odys jako ukrzyżowany Chrystus. Homerycki mit o Syrenach w ujęciu Maksyma z Turynu na tle wcześniejszej tradycji interpretacyjnej.

promotor: dr Magdalena Zawadzka

 

 1. Kinga KATA

Reminiscencje antyczne w opowiadaniach Jarosława Iwaszkiewicza.

promotor: dr hab. Paweł Majewski

 

 1. Maria KIESZKOWSKA

Vitae Archiepiscoporum et Episcoporum Ecclesiae Cracoviensis Krzysztofa Kąckiego- tlumaczenie dwudziestu utworów wraz z komentarzem.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Martyna OSUCH

Biografia Aleksandra Wielkiego autorstwa Francesca Petrarki - przekład i komentarz.

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Joanna ŚWIDERSKA

Mowa In Pisonem Marka Tuliusza Cycerona - przekład i komentarz.

promotor: dr hab. Cyprian Mileczarski, prof. UW

 

2014

 1. Mikołaj ADAMIEC

Neritio nam mala plura tuli. Poetyka eposu bohaterskiego w Tristiach Publiusza Owidiusza Nazona.

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

 1. Sebastian BANASZKIEWICZ

Traktat metryczny Hefajstiona. Tłumaczenie i komentarz.

promotor: dr Jan Kwapisz

 

 1. Katarzyna Maria BIES

Przekład hymnów Romana Melodosa" "Na ofiarowanie w świątyni" i "Na objawienie Pańskie" wraz z opracowaniem.

promotor: ks. prof. dr hab. Marek Starowieyski

 

 1. Katarzyna CZARCIŃSKA

Cechy gatunkowe eposu w grze fabularnej Baldur's Gate.

promotor: dr hab. Paweł Majewski

 

 1. Bartłomiej DŹWIGAŁA

Przekład I księgi De ecclesiastica potestate Idziego Rzymianina z komentarzem.

promotor: prof. dr hab. Mikołaj Olszewski

 

 1. Agnieszka JAKUBIK

Epitalamia Guarina z Werony.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Aleksandra JASTRZĘBSKA

Przedstawienia Minerwy na monetach dynastii Antoninów.

promotor: dr hab. Renata Ciołek

 

 1. Natalia KWIECIŃSKA

Komentowany fragment przekładu "Cronicon Lyvoniae" Henryka Łotysza.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Magdalena LONGA

Forum Romanum jako przestrzeń performatywna w okresie Republiki Rzymskiej.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Aleksandra MAJEWSKA

Oresteja po polsku. Recepcja dramatu Ajschyjosa na przykładzie przedstawień Jana Klaty, Mai Kleczewskiej i Mikołaja Zadary.

promotor: dr Michał Mizera

 

 1. Magdalena PRYMLEWICZ

Starożytne źródła medyczne, astrologiczne i literackie o długości trwania ciąży.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Bartosz RADOMSKI

Rozmyślania Marka Aureliusza jako ćwiczenie duchowe.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 1. Anna WITYŃSKA

Filozofia jako sposób życia – analiza porównawcza stosunku Ojców Kościoła i humanistów renesansowych do Sokratesa.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Siarhei YENIN

Motywy szamańskie w kulturze antycznej Grecji.

promotor: dr hab. Paweł Majewski

 

 

2013

 1. Magdalena BIDZIŃSKA

Koncepcja Izydy jako numen unicum w „Metamorfozach” Lucjusza Apulejusza z Madaury.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Irmina GOSKO-ŁAZICKA

Obraz piratów i rozbójników w zachowanych powieściach greckich.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Katarzyna GRABARCZYK

Komentowany przekład "Vita Melaniae Graeca" Gerontiusa.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Joanna GUTEK

Mobile lignum. Przedstawienia lalkowe w starożytnej Grecji i Rzymie.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Aleksandra JĘDRZEJCZAK

Katastrofa morska Erazma z Rotterdamu. Tłumaczenie i komentarz.

promotor: prof. dr hab. Danilo Facca

 

 1. Norbert SADLIK

Aulus Gellius "Noctes Atticae " Liber I - przekład i komentarz.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 1. Radosław ŚLIWA

Maksym z Tyru. Czy gorsze są choroby duszy czy choroby ciała?

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 

2012

 1. Marta BIAŁEK

Powieść antyczna w kulturze.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Magdalena BIEGAJ

Retoryka wystąpień politycznych dawniej i dziś, czyli metody wywierania wpływu na przykładzie pierwszej mowy przeciwko Katylinie Cycerona oraz wybranych przemówień polskich polityków.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Dorota DREMIERRE

Opłakiwać zmarłych w Quattrocento poetyckie eulogium - zarys historii gatunku.

promotor: dr hab. Jorg Schulte

 

 1. Katarzyna ERHARDT

Walka Tyfoeusa z bogami. Komentowany przekład Dionysiaka Nonnosa z Panopolis, księga I, w. 154-53.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

 1. Zbigniew FIOŁNA

C. Valerii Catulli epigrammata (carmina LXIX-CXVI). Przekład opatrzony wstępem i komentarzem.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 1. Zofia GÓRKA

Βίος καὶ πολιτεία τοῦ ἀββᾶ Συμεὼν τοῦ διὰΒίος καὶ πολιτεία τοῦ ἀββᾶ Συμεὼν τοῦ διὰ(przekład fragmentu).

promotor: dr Irina Tatarowa

 

 1. Monika HIEROPOLITAŃSKA

Quaestiones musicae in usum scholae Northusianae per Ioannem Spangenbergium Herdessianum collectae – wydanie krytyczne i przekład.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Maciej JASIŃSKI

Krytyka perypatetyckich poglądów kosmologicznych w Selenografii Jana Heweliusza.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

 1. Helena KARCZEWSKA

Duchowy alfabet. Przekład wybranych fragmentów „Traktatu na temat psalmów” św. Hilarego z Poitiers.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 1. Piotr KASPRZYK

Morfologia czasownika łacińskiego - wyzwania digitalizacji.

promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

 1. Ewa KONDRACKA

Obraz Indian amerykańskich w Renesansie od czasów Kolumba do końca XVI wieku.

promotor: dr hab. Danilo Facca

 

 1. Ewa KONDRACKA

Komentowany przekład "Pochwały Florencji" Leonarda Bruniego.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Tomasz ROSZKOWSKI

Cynegetyk Ksenofonta – wstęp, tłumaczenie, komentarz.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Ilona RUPIEWICZ

Korespondencja Giovanniego Pico Della Mirandola i Ermolao Barbaro – tłumaczenie i komentarz.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec, prof. UW

 

 1. Marek SNYCERSKI

Bitwa pod Kannami w ujęciu Polibiusza i Liwiusza.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Hubert SZYMAŃSKI

Funkcje mitu w wybranych koncepcjach psychologicznych.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 1. Agnieszka WĄSIK

Komentowany przekład rozdziałów Etymologii Izydora z Sewilli poświęconych kamieniom szlachetnym.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

 1. Sabina WOJCIECHOWSKA

Podążając za tajemnicą słowa, bogactwem synonimów i prawdziwą drogą do nawrócenia i duchowego katharsis w "Synonyma de lamentatione animae peccatricis" Świętego Izydora z Sewilli.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 

2011

 1. Monika BALA

Obraz Indii w świecie starożytnym. Komentarz do ᾿Ινδική Arriana.

promotor: dr hab. Robert A. Sucharski

 

 1. Marta BUJAKIEWICZ

Zakochnana czarownica - analiza postaci Medei na podstawie "Metamorfoz" Owidiusza i Argonautyk Waleriusza Flakka.

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

 1. Natalia CIAK

Floralia w źródłach antycznych.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Hanna GOŁĄB

Archaiczny i wczesnoklasyczny dytyramb. Teoria - praktyka - kontekst rytualny.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

 1. Marcin GRUZA

Traktaty Tyberiusz "De figuris demosthenicis" na tle tradycji greckiej i bizantyjskiej.

promotor: prof. dr hab. Helena Cichocka

 

 1. Leopold HESS

Funkcje dygresji polemicznych w księgach I-V Dziejów Polibiusza.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański, prof. UW

 

 1. Natalia KACPRZAK

De Fortuna Romanorum Plutarcha z Cheronei jako przykład deklamacji epideiktycznej okresu drugiej sofistyki.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Małgorzata KORNACKA

Composita nominalne w poemacie "Lithika" - typologia i wpływy homeryckie.

promotor: dr hab. Robert A. Sucharski

 

 1. Ewelina KOWALSKA

Aktualność II ks. "Retoryki" Arystotelesa w teorii i praktyce public relations.

promotor: prof. dr hab. Helena Cichocka

 

 1. Andrzej MIROŃCZUK

Tradycja tekstu Herodota w świetle papirusów.

promotor: prof. dr hab. Benedetto Bravo

 

 1. Maria PIOTROWSKA

Sceny bójek w farsie francuskiej i komedii Plauta.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Przemysław SKRZYDELSKI

"Edyp" Lucjusza Anneusza Seneki. Komentarz dramaturgiczny i przekład na język polski.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Małgorzata WASĄŻNIK

Sztuka filmowa Woody'ego Allena. Gra z konwencją dramatu starożytnego.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Monika WESOŁOWSKA

XII księga Dionysiaca Nonnosa z Panopolis - wstęp, przekład i komemtarz.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Adam WŁODARCZYK

Parametr negacji w składni języków klasycznych.

promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

 1. Michał ZACHARSKI

Nomos i physis - Antyczne źródła współczesnej filozofii prawa.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski, prof. UW

 

 

2010

 1. Katarzyna BEDNARSKA

Metody dialogu Sokratesa na współczesnych działaniach negocjacyjnych.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

 1. Maja BOGAJCZYK

Świat nadprzyrodzonyw tragediach Ajschylosa - jego funkcja i status.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Beata CZARKOWSKA

Świeckie emblematy miłosne oraz ich konotacje antyczne. Recepcja wzorców literackich w polskiej twórczości emblematycznej XVII wieku na podstawie dwóch zbiorów emblematycznych.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

 1. Michał DAMSKI

Dwie twarze nowej szkoły stoickiej. Podstawowe różnice w filozofii Seneki i Epikleta.

promotor: dr Krzysztof Łapiński

 

 1. Filip GINALSKI

Orfeusz wśród elfów.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Małgorzata GLINICKA

Pojęcie i funkcja ironii w literaturze antycznej i średniowiecznej.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Joanna GOŁĘBIEWSKA

Virgilii Gleissenbergii O.S.B. Abbatis Ossiacensis in Carinthia "De Boleslao II Rege Poloniae Ossiaci Paenitente Libri VI. Poema" - tłumaczenie i opracowanie księgi V.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Edyta Jedynak-Borghi

Zagadka antyczna: rodzaje, funkcje, antologie.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Anna KACPRZYK

Funkcja mitów greckich w dramatach Goethego: Prometeusz, Pandora, Ifigenia w Taurydzie.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

 1. Dominika KŁOSOWSKA

Strategie opisu przemiany w drzewa w "Metamorfozach" Owidiusza.

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

 1. Anna KRÓL

Mandragora: zastosowanie i symbolika od starożytności do czasów nowożytnych.

promotor: dr Krzysztof Rzepkowski

 

 1. Anna KUROWSKA

Język łaciński w libretcie opery-oratorium "Któl Edyp" Igora Strawińskiego i Jeana Cocteau.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 1. Anna MADEJSKA

Bukolika XI Petrarki - wstęp, przekład i komentarz.

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

 1. Anna MAGDZIARZ

Libet reverti - studium wypowiedzi bohaterów Medei, Thyestesa i Agamemnona Seneki.

promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

 1. Ewa MIŁUŃSKA

De vita et moribus Circes, czyli szkice o czardziejce z Aiai.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Weronika SYGOWSKA-PIETRZYK

Flavia Bionda Rzym Odbudowany księga druga.

promotor: dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Alicja SZABŁOWSKA-CAŁKA

Motywy antyczne w dramatach Stanisława Wyspiańskiego "Noc listopadowa" i "Powrót Odysa".

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

 1. Agnieszka WILTOS

Księga Pielgrzyma z Kodeksu Calixtinus tłumaczenie.

promotor: dr Mariusz Zagórski

 

 1. Karolina WINCEWICZ

Honoratus Massiliensis Vita sancti Hilarii, episcopi Arelatensis. Wstęp, komentarz, przekład.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 

2009

 1. Katarzyna BOŻEŃSKA

Horatius Polonus, czyli o technice przyswajania wzoru.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Jolanta GRABOWSKA

Analiza przekładu Ody II, 7 Horacego autorstwa Cypriana Kamila Norwida w oparciu o koncepcję funkcjonalizmu w teorii tłumaczenia.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

 1. Nina GRUBER

Conradi Celtis "Tractatus de condentis epistolis" - Konrada Celtisa "Traktat o pisaniu listów" przełożyła i opatrzyła wstępem Nina Gruber.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Kornelia KŁOSOWSKA

Podobieństwo postaci występujących w komediach Titusa Macciusa Plauta i Franciszka Bohomolca (na wybranych przykładach).

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Paulina KOZYRA

"Ad Sigismundum Poloniae Regem Turcica secunda" Stanisława Orzechowskiego jako przykład mowy manipulacyjnej. Próba analizy retorycznej.

promotor: dr Elżbieta Kauer

 

 1. Urszula MAKOWIECKA

Vitae Prophetarum - przekład, wstęp, komentarz.

promotor: prof. dr hab. Marek Starowieyski

 

 1. Monika MICKIEWICZ

Safona - życie po życiu.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Katarzyna PIETRUCZUK

Listy w tragedii Eurypidesa.

promotor: prof. dr hab. Małgorzata Borowska

 

 1. Katarzyna PROCHENKO

Mędrcy na dworach tyranów sycylijskich w utworach myślicieli ateńskich do IV wieku p.n.e. - analiza na przykładzie Hierona Ksenofonta oraz Listów Platona.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Karolina SEKITA

Wierzenia w życie pozagrobowe w świetle złotych tabliczek orfickich.

promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Lengauer

 

 1. Ilona SZEWCZYK

Kosmetyka, medycyna i magia - rzymskie metody dbania o ciało.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Karolina WIŚNIEWSKA

Przedstawienia czterech Ewangelistów w tzw. Ewangeliarzu Lwowskim. Antyczne tradycje i wzory.

promotor: prof. dr hab. Barbara Dąb-Kalinowska

 

 1. Sylwia WOLNY

Wpływ Cycerona na życie i twórczość św. Augustyna.

promotor: dr hab. Cyprian Mielczarski

 

 

2008

 1. Katarzyna ANDRZEJEWSKA

Polskie "dzieje bajeczne" w świetle tradycji starożytnej na podstawie "Kroniki polskiej" Galla Anonima i "Kroniki" Wincentego Kadłubka.

promotor: dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna

 

 1. Izabela BOGUS

"Laurea occidens". Wstęp, przekład i komentarz.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Paulina BUDZEŃ

Wpływ myśli Platona i Arystotelesa na filozofię Al.-Farabiego, przedstawiciela arabsko-muzułmanskiego nurtu falasifa.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 1. Michał CAŁKA

Rozszerzenia polisemiczne wybranych przyimków łacińskich w prozie Cycerona w ujęciu językoznawstwa kognitywnego.

promotor: dr hab. Jarosław Jakielaszek

 

 1. Michał DELURA

Motyw gościnności w "Iliadzie" i "Odysei" Homera.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański

 

 1. Magdalena FALSKA

Recepcja antycznych motywów sielankowych w wybranych przykładach literatury barokowej.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Marta GÓRSKA

Sparta w "Agezylauszu" Juliusza Slowackiego.

promotor: doc. dr Eligiusz Szymanis

 

 1. Ewa GRZONA

Oratio in hypocritas i Oratio Heliogabali ad meretrices Leonarda Bruniego - przekład i komentarz.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Anna LASKOWSKA

Elementy harmoniki Arystoksenosa - komentowane tłumaczenie księgi pierwszej.

promotor: dr hab. Robert Sucharski

 

 1. Katarzyna MEJER

Kult Augusta w poezji Wergiliusza i Owidiusza.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Urszula NIEWIADOMSKA

Hyginus, "Fabulae": przekład i komentarz.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański

 

 1. Adam PIETRUCHA

Łacińskie inskrypcje klasztoru Świętego Krzyża na Łysej Górze. Edycja, przekład i komentarz.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Marek PRZEŹDZIECKI

Komentarz Askoniusza do mowy "In Pisonem" Cycerona. Komentowany przekład.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański

 

 1. Małgorzata ROMAŃCZUK

Kobieta w "Noctes Atticae" Aulusa Geliusa.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 1. Aleksandra SKARŻYŃSKA

Virgilii Gleissenbergii O. S. B. Abbatis Ossiacensis in Carinthia "De Boleslao II Rege Poloniae Ossaci Paentitente Libri VI. Poëma" - tłumaczenie i opracowanie księgi III.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Ewa STANISZEWSKA

Baśń o Amorze i Psyche w przekładach.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Karolina SZCZĘSNA

Hipokrates "De morbo sacro" - tlumaczenie i komentarz.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Magdalena TOMASZEWSKA

Recepcja "Metamorfoz" Owidiusza na podstawie obecności mitologii w wybranych utworach literatury polskiej epok dawnych.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 

2007

 1. Piotr DĄBROWSKI

Koncepcja kształcenia młodzieży szlacheckiej w szkołach protestanckich w XVII w. w traktacie "Palastra Nobilium" Joachima Pastoriusza. Kwestia łaciny.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 1. Maciej DOBEK

Philippi Beroaldi libellus de optimo statu et principe. Eddit et praefatione instruxit Matthias Dobek.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Kaja DYBOWSKA

"Telefos" Eurypidesa na tle starożytnej tradycji mitu Telefosa.

promotor: prof. dr hab. Małgorzata Borowska

 

 1. Wioleta GRZĄDKOWSKA

Wizerunek hetery w komediach Plauta.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Magdalena HERMAN

Wokół motywu metamorfozy w twórczości Publiusza Owidiusza Nazona i Bolesława Leśmiana.

promotor: dr Włodzimierz Olszaniec

 

 1. Konrad KOKOSZKIEWICZ

Auspicja rzymskie. Znaczenie, rytuał, geneza.

promotor: prof. dr hab. Juliusz Domański

 

 1. Katarzyna KOŚCIŃSKA

Arystarcha z Samos - "O wielkościach i odległościach Słońca i Księżyca" przekład i komentarz.

promotor: dr Jarosław Włodarczyk

 

 1. Michał KUCHARSKI

Quid est cynthia? Trzy próby lektury elegii Propercjusza.

promotor: dr hab. Katarzyna Marciniak

 

 1. Konrad KOWALCZYK

Inskrypcje z Andros. Fonologia i Morfologia.

promotor: dr hab. Robert Sucharski

 

 1. Marta KOZAK

Obraz Cesarza Konstancjusza II w pismach Hilarego z Poitiers i Lucyferiusza z Calaris z kanon inwektywy antycznej w literaturze wczesnochrześcijańskiej.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Anna KURAŚ

Koronacja "Poppei" Claudia Monteverdiego (libretto Giovanniego Francesca Busenella) na tle źródeł antycznych.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Małgorzata LIŚKIEWICZ

Wstęp, komntarz i przekład 'Żywotu Św. Auxibiusza", nieznanego zabytku hagiografii greckiej VII w.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski

 

 1. Magdalena OLEKSIAK

Ekfrazy homeryckie o funkcjonowaniu broni.

promotor: dr hab. Robert Sucharski

 

 1. Agata PIĘTASZEWSKA

Komentarz Askoniusza do mowy "Pro Milione" Cycerona - komentowany przekład.

promotor: dr hab. Mikołaj Szymański

 

 1. Paulina PLUDRA-ŻUK

Traktat "De calicibus" Jana Szklarka: z dziejów kontrowersji ursus pauper.

promotor: dr Maciej Staniszewski

 

 1. Izabela POGORZELSKA

Podróż do wieku srebrnego literatury rzymskiej Valerius Flaccus Argonautica.

promotor: prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska

 

 1. Urszula SKORUPA

Przyjaźń według Lucjusza Anneusza Seneki na podstawie jego pism filozoficznych i listów.

promotor: prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski