Działalność

Minuscula Humaniora

Dwujęzyczna seria publikowana przez Instytut Filologii Klasycznej i Wydawnictwa UW, w której ukazują się komentowane przekłady krótkich, swoistych zwłaszcza dla renesansu tekstów literatury humanistycznej. Redaktor: prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

 


 

 

 

prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec

Francesco Petrarka, Moich siedem psalmów. Modlitwy

Minuscula Humaniora, tom II

Instytut Filologii Klasycznej UW

Warszawa 2019

 

prof. dr hab. Juliusz Domański

Piccolomini broni poezji. Fragment listu do Zbigniewa Oleśnickiego z 27 października 1453 roku

Minuscula Humaniora, tom I

Instytut Filologii Klasycznej UW

Warszawa 2018