Działalność

Kursy PTF

Szanowni Państwo!

W związku z panującą pandemią i  związanymi z nią obostrzeniami dotkliwie dotykającymi życia akademickiego,
w roku akademickim 2020/2021 kusy zostały odwołane.
Zapraszamy serdecznie w przyszłym roku akademickim.

 

Kontakt: 22 55 20 166

 

Kursy językowe organizowane przez PTF

Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

 

Kursy językowe w roku akademickim 2019/20

 

język łaciński

grupa początkowa:

  •  

 

grupa średniozaawansowana:

 

grupa zaawansowana:

 

 

język grecki

grupa początkowa:

 

grupa średniozaawansowana:

  •