Plany zajęć

Wybierz plan:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00–09:30
09:45–11:15 Praktyczna nauka języka greckiego (01)
mgr Małgorzata Wysocka-Mielczarska
s. 6

Praktyczna nauka języka greckiego (02)
mgr Monika Mikuła
s. 116

Praktyczna nauka języka łacińskiego (Z)
mgr Katarzyna Jasińska-Zdun
s. 113

Wstęp do filologii klasycznej
prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
s. 103

Praktyczna nauka języka greckiego (01)
mgr Małgorzata Wysocka-Mielczarska
s. 6

Praktyczna nauka języka łacińskiego (02)
mgr Katarzyna Jasińska-Zdun
s. 116

Praktyczna nauka języka greckiego (01)
mgr Małgorzata Wysocka-Mielczarska
s. 6

Praktyczna nauka języka łacińskiego (02)
mgr Katarzyna Jasińska-Zdun
s. 116

Historia starożytna
prof. dr hab. Adam Ziółkowski
s. 103

11:30–13:00 Gramatyka opisowa języka polskiego (fakultet)
mgr Inga Grześczak (I sem.)
s. 6

Warsztat informatyczny filologa
mgr Katarzyna Jasińska-Zdun (II sem.)
ul. Nowy Świat 69, sala 331

Zarys historii literatury greckiej i łacińskiej
prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
s. 103

Praktyczna nauka języka greckiego (02)
mgr Monika Mikuła
s. 116

Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
mgr Katarzyna Jasińska-Zdun
s. 6

Elementy kultury antycznej
dr hab. Marek Węcowski (I sem.), dr Bartłomiej Czarski (II sem.)
s. 103

Praktyczna nauka języka greckiego (Z)
dr Jan Kozłowski
s. 103

13:15–14:45 Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
dr Bartłomiej Czarski
s. 116

Praktyczna nauka języka łacińskiego (02)
mgr Katarzyna Jasińska-Zdun
s. 6

Praktyczna nauka języka łacińskiego (Z)
mgr Dorota Sutkowska
s. 118

Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
dr Bartłomiej Czarski
s. 6

Praktyczna nauka języka łacińskiego (02)
mgr Katarzyna Jasińska-Zdun
s. 116, s. 113 (II sem.)

Praktyczna nauka języka łacińskiego (Z)
mgr Dorota Sutkowska
s. 113

Praktyczna nauka języka greckiego (02)
mgr Monika Mikuła (I sem. (s. 116), II sem. (s. 111))


Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
mgr Katarzyna Jasińska-Zdun
s. 6

15:00–16:30 Praktyczna nauka języka greckiego (Z)
dr Jan Kozłowski
s. 103

Lektury greckie i łacińskie
mgr Marcin Beściak (II sem.)
s. 6

Praktyczna nauka języka greckiego (Z)
dr Jan Kozłowski
s. 103

16:45–18:15
18:30–20:00