Plany zajęć

Wybierz plan:

  Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00–09:30
09:45–11:15 Praktyczna nauka języka greckiego (Z)
dr Katarzyna Pietruczuk
s. 113

Wstęp do filologii klasycznej
prof. dr hab. Włodzimierz Olszaniec
s. 103

Lektury greckie i łacińskie
dr hab. Jan Kwapisz (II sem.)
s. 103
(od 13.05.)

Praktyczna nauka języka greckiego (01)
mgr Monika Mikuła (II sem.)
s. 103
(do 06.05.)

Historia starożytna
prof. dr hab. Adam Ziółkowski
s. 103

11:30–13:00 Praktyczna nauka języka greckiego (01)
mgr Monika Mikuła
s. 116

Praktyczna nauka języka łacińskiego (Z)
mgr Inga Grześczak
s. 118

Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
dr Maciej Staniszewski (I sem.), dr Magdalena Zawadzka (II sem.)
s. 103

Praktyczna nauka języka greckiego (Z)
dr Katarzyna Pietruczuk
s. 113

Analizy i interpretacje literatury antycznej
mgr Dorota Sutkowska
s. 103

Elementy kultury antycznej
dr hab. Marek Węcowski (I sem.), dr Bartłomiej Czarski (II sem.)
s. 103

Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
dr Maciej Staniszewski (I sem.), dr Magdalena Zawadzka (II sem.)
s. 6

Praktyczna nauka języka greckiego (Z)
dr Katarzyna Pietruczuk (I sem.), dr hab. Jan Kwapisz (II sem.)
s. 113

13:15–14:45 Gramatyka opisowa języka polskiego (fakultet)
mgr Inga Grześczak
s. 6
(I sem.)

Zarys historii literatury greckiej i łacińskiej
prof. dr hab. Barbara Milewska-Waźbińska
s. 103

Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
dr Maciej Staniszewski
s. 6

Praktyczna nauka języka łacińskiego (Z)
mgr Dorota Sutkowska
s. 113

Praktyczna nauka języka łacińskiego (Z)
mgr Dorota Sutkowska (I sem.), mgr Inga Grześczak (II sem.)
s. 110

Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
dr Magdalena Zawadzka (II sem.)
s. 6

Praktyczna nauka języka łacińskiego (01)
dr Maciej Staniszewski (I sem.)
s. 6

Praktyczna nauka języka greckiego (01)
mgr Monika Mikuła (II sem.)
s. 6
(od 15.05.)

15:00–16:30 Warsztat informatyczny filologa
mgr Katarzyna Jasińska-Zdun
Nowy Świat 69, s. 331
(II sem.)

Praktyczna nauka języka greckiego (01)
mgr Monika Mikuła
s. 103

16:45–18:15
18:30–20:00