zapraszamy na spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich

2017-12-12

Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW
oraz
Pracownia „Humanizm. Hermeneutyka wartości Wydziału Artes Liberales UW, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN, Pracownia „Ośrodek Badań nad Reformacją i Kulturą Intelektualną w Europie
Wczesnonowożytnej Wydziału Artes Liberales UW, Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW
serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich.

Doktorant IFK, p. mgr Bartosz Radomski wygłosi referat na temat:

Jan Kochanowski versus Dymitr Baryła. O pierwszym tłumaczeniu psalmów na język rumuński

Spotkanie odbędzie się 14 grudnia 2017 r. o godz. 17.00 w sali 103

w Instytucie Filologii Klasycznej UW, II piętro.

Z wyrazami szacunku,
Michał Choptiany
Joanna Krauze-Karpińska
Barbara Milewska-Waźbińska
Alina Nowicka-Jeżowa
Marek Prejs


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej