Prof. Simon Hornblower w IFK

2018-05-11

Instytut Filologii Klasycznej UW zaprasza na wykład pt.

 

„Sex and superstition in Thucydides”

który wygłosi


Prof. Simon Hornblower


(Fellow of the British Academy)


Wykład odbędzie się w czwartek 24 maja o godz. 11:30, w sali 103.

Prof. Simon Hornblower (Fellow of the British Academy), wieloletni członek All Souls College na Uniwersytecie Oksfordzkim (zdobywca prestiżowej Prize Fellow), były profesor filologii klasycznej na Uniwersytecie w Oksfordzie i na University College London, jest autorem m.in. 3-tomowego oksfordzkiego komentarza do Tukidydesa (1991-2008) oraz komentarza do księgi V Dziejów Herodota w serii Cambridge Greek and Latin Classics (2013), monografii: Thucydides (1987), Thucydides and Pindar: Historical Narrative and the World of Epinikian Poetry (2004), Thucydidean Themes (2011), The Greek World 479-323 BC (2011, wyd. 4), Lykophron: Alexandra. Greek Text, Translation, Commentary, and Introduction (2015) oraz licznych artykułów poświęconych kulturze, literaturze i historii starożytnej Grecji, a także współredaktorem Pindar’s Poetry, Patrons and Festivals (1997), Greek Personal Names: Their Value as Evidence (2000) i The Oxford Companion to Classical Civilization (2014, wyd. 2). Obecnie składa do druku monografię Lykophron’s ‘Alexandra’, Rome, and the Hellenistic World (Oksford) oraz redaguje Corpus of Ptolemaic Inscriptions i monografię zbiorową pt. The Returning Hero: Nostoi and Traditions of Mediterranean Settlement.

 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej