Konferencja "Tekst filozoficzny jako ćwiczenie duchowe w starożytności i średniowieczu"

2018-06-01

Zapraszamy na konferencję Tekst filozoficzny jako ćwiczenie duchowe w starożytności i średniowieczu organizowaną przez Zakład Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej IF UW.

Progtam konferencji:

 

8 czerwca 2018 (piątek), sala 205

(Stary BUW, główny kampus UW)

09:00-13:30J. Domański (PAN, UW) Słowo wstępne

W. Wrotkowski (PAN) Duchowe ćwiczenia czy tortury? Tekst jako test albo jak skosztować okruchów z tortu Heraklita?

D. Zygmuntowicz (PAN) Platońska rehabilitacja pisma na gruncie prawodawczym

K. Pawłowski (UKSW) Filozofia w formule hermetycznego wtajemniczenia – według Asclepius, sive dialogus Hermetis Trismegisti Pseudo-Apulejusza

M. Stróżyński (UAM) Czytanie - wykonanie - improwizacja: tekst filozoficzny jako partytura ćwiczenia duchowego w tradycji neoplatońskiej

K. Łapiński (UW) Inventio elocutio w stoickich ćwiczeniach duchowych15:30-18:30A. Kijewska (KUL) Źródła Boecjuszowej koncepcji filozoficznej terapii

B. Kuczała (UW) Listy świętego Augustyna jako narzędzie wspólnego poszukiwania prawdy

B. Kosmulska (UW) Kilka refleksji wokół tego, co abba Nestoros powiedział Janowi Kassjanowi o roli tekstu w życiu chrześcijanina

K. Krauze-Błachowicz (UW) Wątki etyczne w średniowiecznej filozofii języka

R. Tichy (UW) Wyjść poza literę. Egzegetyczna metoda ćwiczeń duchowych w średniowieczu

 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej