Egzaminy w sesji poprawkowej 2018

2018-04-26

 • GOJŁ poprawkowy - 04.09. o godz. 9.30 w sali nr 103
 • GHJG - 13.06. o godz. 16.30
 • Metryka (III rok) - część pisemna 18.06. o godz. 10.30, część ustna 19.06. o godz. 10.30. Sesja poprawkowa: obie części 5.09. o godz. 10.30
 • Wstęp do filologii klasycznej - 19.06. o godz. 10.00
 • Egzamin z Metodyki - 26.06. o godz. 10.00 w sali 113
 • Dramat - 15.06. o godz. 9.30
 • Egzamin z Literatury - Epika i liryka - 29.06. o godz. 10.00
 • Elementy kultury antycznej - 13.09. o godz. 13.15 w sali 103
 • GOJG i GHJG - 12.09. o godz. 9.00
 • Egzamin poprawkowy z Historii starożytnej można zaliczać na dyżurze Profesora Adama Ziółkowskiego 05.10. w godz. 8.00-9.30 w IH. Do egzaminu będą mogły podejść wyłącznie osoby, które nie podeszły do egzaminu poprawkowego w terminie wyznaczonym przez profesora (we wrześniu) i  napisały do pani Dyrektor ds. dydaktycznych podanie z wyjaśnieniem, dlaczego do tego egzaminu nie przystąpiły (np. brak informacji o terminie na stronie IFK). 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej