ANTYK I WSPÓŁCZESNOŚĆ - Nowa publikacja IFK

2016-01-10

Ukazał się nowy VII tom serii naukowej SCRIPTA wydawanej przez IFK we współpracy z Wydawnictwem Sub Lupa, pt. Antyk i współczesność. Recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej. Od czasów Nietzschego do początków XXI wieku, Warszawa 2015. Tom zawiera trzynaście studiów poświęconych recepcji filozofii klasycznej w myśli współczesnej od Nietzschego do postmodernistów. Studia te stanowią pokłosie konferencji naukowej, którą zorganizował Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem czasopisma „Kronos”.Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli wielu środowisk związanych z naukami o antyku i historią filozofii, referaty przedstawili wybitni specjaliści z najważniejszych polskich ośrodków naukowych (UW,UJ, UAM, PAN). Była to pierwsza w Polsce (i jedna z niewielu na świecie!)konferencja poświęcona istocie myśli starożytnej rozważanej z perspektywy współczesności.

 

 


 • Dlaczego IFK?

  Student filologii klasycznej poznając języki klasyczne – grekę i łacinę – zyskuje klucz do literatury i kultury starożytnych Greków i Rzymian, a tym samym szerokie wykształcenie humanistyczne przydatne na wielu ścieżkach rozwoju intelektualnego i zawodowego.

  Więcej
 • Biblioteka Renesansowa

  dwujęzyczna seria wydawnicza IFK UW, obejmująca wydania oraz komentowane przekłady łacińskiej literatury włoskiego renesansu takich autorów, jak Francesco Petrarka, Giovanni Boccaccio, Leonardo Bruni, Marsilio Ficino, Poggio Bracciolini, Angelo Poliziano, Eneas Silvius Piccolomini, Giannozzo Manetti i in.

  Więcej
 • Laboratorium Filologii Klasycznej

  cykl wykładów o charakterze popularnonaukowym adresowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywają się w każdy ostatni roboczy piątek miesiąca o godz. 17 w IFK UW.

  Więcej
 • Konkurs Kultury Klasycznej

  Konkurs skierowany jest do gimnazjalistów z terenu województwa mazowieckiego. Organizatorzy pragną zainteresować młodzież antykiem i średniowieczem, a także nowożytną i współczesną recepcją wypracowanego wówczas kanonu kultury klasycznej.

  Więcej
 • Kursy języków klasycznych

  Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Filologicznego zaprasza wszystkich miłośników kultury starożytnej do udziału w bezpłatnych kursach nauki greki starożytnej i łaciny. Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku Instytutu Filologii Klasycznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 1.

  Więcej