Aktualności

Zajęcia w trybie zdalnym na filologii klasycznej przedłużone do 22 grudnia

2021-11-24

Prodziekan Wydziału Polonistyki, dr Łukasz Książyk, przedłużył czas obowiązywania trybu zdalnego zajęć na naszym kierunku do 22 grudnia. UWAGA: od 10 stycznia zajęcia wracają do trybu stacjonarnego.

Tekst zarządzenia prodziekana Książyka: DWPL.2021.199.ZKJD.13

Wszystkie zajęcia poza wykładami muszą się odbywać synchronicznie. Wykłady mogą się odbywać w trybie synchronicznym lub asynchronicznym.

Nauczyciel prowadzący zajęcia poinformuje studentów o narzędziach zdalnych, z których będzie korzystał, oraz wyśle link do zajęć.

Przypominamy, że zarówno prowadzący, jak i uczestnicy mają obowiązek korzystać z kont i profili uniwersyteckich.

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z zarządzeniem KJD o przejściu na tryb zdalny oraz instrukcjami do nauki na platformach Meet Google lub Kampus. 

Wszelkie pytania i problemy proszę zgłaszać do toku studiów, wicedyrektora IFK albo kierownika studiów.

UWAGA: Od 29.11 także lektoraty oferowane przez UW będą odbywać się w formie zdalnej. Por.

https://dokumenty.uw.edu.pl/dziennik/DSZJO/Lists/Dziennik/Attachments/142/DSZJO.2021.49.ZD.4.pdf

 DWPL.2021.199.ZKJD.13 - ROZPORZĄDZENIE O PRZEDŁŤŻENIU TRYBU ZDALNEGO

DWPL.2021.194.ZKJD.11 - ROZPORZĄDZENIE O TRYBIE ZDALNYM

KAMPUSZAJĘCIA ZDALNE NA PLATFORMIE - INSTRUKCJA 

MEET GOOGLE - PODSTAWY